Výbor pro sociální politiku
Usnesení VSP

č. 81k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ (15. února 2012) 
č. 82k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/ (15. února 2012) 
č. 83k návrhu termínu a pořadu 15. schůze výboru pro sociální politiku (15. února 2012) 
č. 84k Informaci o aktuálním stavu na úřadech práce (13. března 2012) 
č. 85k návrhu termínu a pořadu 16. schůze výboru pro sociální politiku (13. března 2012) 
č. 86k návrhu termínu a pořadu 17. schůze výboru pro sociální politiku (13. března 2012) 
č. 87k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ (5. dubna 2012) 
č. 88k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony/sněmovní tisk 574/ (5. dubna 2012) 
č. 89k Informaci o aktuálním stavu na úřadech práce. Ke čtvrtletnímu hodnocení působení Úřadu práce. (5. dubna 2012) 
č. 90k Analýze vlivu dopadu změny DPH na financování sociálních služeb. (5. dubna 2012) 
č. 91k Vypořádání zástupců MPSV s připomínkami NRZP (5. dubna 2012) 
č. 92Sdělení předsedy výboru pro sociální politiku. (5. dubna 2012) 
č. 93Sdělení předsedkyň podvýborů. (5. dubna 2012) 
č. 94k návrhu termínu a pořadu 18. schůze výboru pro sociální politiku (5. dubna 2012) 
č. 95k návrhu poslanců Milady Emmerové, Dany Váhalové, Vladimíry Lesenské, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 594/ (16. května 2012) 
č. 96k vládnímu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 574/ (16. května 2012) 
č. 97k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 659/ (16. května 2012) 
č. 98ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2011 – kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (16. května 2012) 
č. 99ke Zprávě o činnosti České správy sociálního zabezpečení za rok 2011 (16. května 2012) 
č. 100k bodu Sdělení předsedkyň podvýborů. (16. května 2012) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)