Stenografický zápis 62. schůze, 10. listopadu 2020


Zahájení
(Schůze pokračovala ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno od 14.01 hodin do 14.05 hodin.)

Poslanec Jan Chvojka
Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jan Bartošek


511. Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 1055/2/ - vrácený Senátem

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Senátor Vladislav Vilímec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marian Jurečka
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Roman Onderka
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Ivan Bartoš
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Bartošek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Martin Jiránek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Bláha
Místopředseda PSP Petr Fiala
Senátor Vladislav Vilímec
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová


512. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1060/2/ - vrácený Senátem

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Senátorka Anna Hubáčková
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Dominik Feri


401. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


402. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


508. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno v 17.40 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.50 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala


13. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích /sněmovní tisk 696/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslanec Julius Špičák
Poslanec Daniel Pawlas
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Daniel Pawlas
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Martin Kolovratník


402. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


508. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie

Místopředseda PSP Petr Fiala


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 697/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslanec Julius Špičák
Poslanec Daniel Pawlas
Poslanec Miloslav Janulík
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Daniel Pawlas
Poslanec Miloslav Janulík
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Leo Luzar


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 552/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Květa Matušovská
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Josef Kott
Poslanec Radek Holomčík


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 531/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ondřej Babka
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Roman Onderka
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Leo Luzar


35. Návrh poslanců Marka Bendy, Heleny Válkové, Marka Výborného, Jana Chvojky, Dominika Feriho, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 237/ - druhé čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 19.08 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP