(18.20 hodin)
(pokračuje Pawlas)

Dále se jedná o neúměrné zpřísnění již velice náročného regulatorního prostředí a ohrožení dostupnosti pomůcek. Dle informací z terénu se také může jednat o obrovský zásah do dodavatelsko-odběratelských vztahů na trhu a z hlediska předmětu regulace se jedná o uvalení dalších kontrol, omezení a hrozbu pokut pro české firmy v sektoru, který je v současné době silně zatížen novými evropskými regulacemi, zmiňované nařízení MDR. Na toto vše uvedené reagují mé pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě.

Děkuji, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Miloslav Janulík nyní vystoupí v obecné rozpravě. Připraví se paní poslankyně Adámková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající, nebudu dlouho zdržovat. Provázání těch zákonů nebo tisků je jasné, takže jenom formálně. Jsme tam tři spolupředkladatelé pozměňovacího návrhu a máte ho všichni k dispozici. Takže já se k němu potom přihlásím v podrobné rozpravě Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Věra Adámková má slovo nyní.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, slyšeli jste už od pana ministra, že vlastně ty dva zákony jsou velmi provázané. Co se týče potom i odborné diskuse, bylo potřeba některé věci vést společně, protože tyto zákony se opravdu doplňují v různých způsobech. Čili proto bych tady znovu obrátila vaši pozornost k předvedeným pozměňovacím návrhům, co se týče provozování reklamy, rozhlasového a televizního vysílání, protože i tady musíme dbát na to, že samozřejmě našim obyvatelům nejsou předkládány pouze různé preparáty ve smyslu léčivém, ale zejména v současné době je tam zásah i do možnosti rozesílání různých testů. Takže proto i zde platí tento pozměňovací návrh.

A co se týče další věci, samozřejmě i zde platí, že musí být v souladu posílání anebo vypisování ePoukazu.

K oběma těmto pozměňovacím návrhům se opět přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další přihláška do obecné rozpravy není podána. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné... Pardon, hlásí se pan poslanec Nacher do rozpravy. Tak ještě nekončíme obecnou rozpravu, nikdo asi nebude namítat. Máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Omlouvám se, jenom jsem chtěl říct, že ten pozměňovací návrh 6307 je reakcí na tzv. časopisové šmejdy. My jsme s kolegyní Věrou Adámkovou a kolegou Janulíkem dávali dohromady, už je to víceméně rok, kdy jsem interpeloval pana ministra zdravotnictví, ještě Adama Vojtěcha. A týká se to určitého vakua v zákoně, kdy časopisoví šmejdi lákají a vybírají peníze od lidí na zdánlivé léky, na zdánlivé preparáty, ale přitom jsou to úplné nesmysly. Jako krásný příklad jsem tam uváděl a uvádíme, to jsou zázračné brýle vyráběné nějakou vojenskou technologií, které zlepší zrak o 498 %. To jsou takové nesmysly, my tomu chceme zabránit, takže děkuji za tuhle možnost, že se to konečně po roce dostalo na řadu. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě poslední výzva k přihlášce do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou nyní zahajuji. První je přihlášen pan poslanec Daniel Pawlas, připraví se pan poslanec Janulík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Děkuji, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych se přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům evidovaným pod číslem 6527 a 6573, které jsem představil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Janulík, připraví se paní poslankyně Adámková. Máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo. Kolegové, jak jsem avizoval, hlásím se tímto k našemu společnému pozměňovacího návrhu, který je pod číslem 6307. Předkladatelé Adámková, Nacher, Janulík. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Adámková. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Dobrý den. Já bych se tímto chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu 6307 a 6532. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě je zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Ne. Podrobnou rozpravu končím. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

S přednostním právem pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jelikož se blíží 19. hodina a máme před sebou ještě pár zákonů v rámci druhého čtení, tak si vás dovolím požádat o hlasování o možnosti jednání i hlasování po 19. hodině. Dle dohody většiny předsedů poslaneckých klubů bychom skončili bodem 35, soudní řád správní, jak byl zařazen na grémiu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Počkáme chvíli, abychom dali šanci všem, aby přišli.

 

Pokud jsme připraveni na hlasování, tak návrh zněl tak, že budeme jednat a hlasovat po 19. hodině a skončíme bodem číslo 35. Žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Teď už jsme opravdu připraveni.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 256, přihlášeno je 69 poslanců, pro 66, proti nikdo. Návrh jsme přijali.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových
zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 552/ - druhé čtení

Z pověření vlády uvede předložený návrh zákona místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak již bylo zdůrazněno v rámci prvního představení zde ve Sněmovně, návrhem zákona se mění zákon o nouzových zásobách ropy, přičemž cílem prováděcí směrnice je zajistit pouze změnu termínu ve výpočtu výše nouzových zásob ropy, a to z 31. března na 30. 6., a to každého roku, a změnu metody výpočtu ropného ekvivalentu dovozu ropných produktů. Jedná se tedy o čistě technickou úpravu, kde dochází ke změně termínu přepočtu výše nouzových zásob.

Příprava novely zákona proběhla ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu se závěrem hospodářského výboru souhlasí, tedy se závěrem takovým, který v prvním čtení, projednání 29. 1. tohoto roku a následně 10. června tohoto roku svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně projednat a schválit tento návrh. Dovolte, abych poděkoval předsedovi hospodářského výboru a zpravodajovi a všem členům výboru, a dovoluji si vás požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru máme doručeno jako sněmovní tisk 552/1 a 552/2. Zpravodajem hospodářského výboru byl pan poslanec Pavel Staněk. Prosím ho, aby se ujal slova. Pokud tu pan poslanec není, tak prosím některého jiného člena hospodářského výboru, aby nás seznámil s projednáním ve výboru. Paní poslankyně Květa Matušovská bude informovat o projednání ve výboru. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP