(15.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je k pořadu schůze přihlášen pan poslanec Ferjenčík. (V sále je hluk a neklid.)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navrhuji pořad této schůze rozšířit o sněmovní tisk 978, novela zákona o platu představitelů státní moci. Je to návrh, který předložili Piráti, KDU-ČSL a Starostové. Tento návrh už má splněnou lhůtu pro projednání, aby se mohlo konat druhé čtení, a v rozpočtovém výboru dostal podporu všech přítomných poslanců. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže v tuto chvíli pouze zařazení na pořad schůze. To jsou všechny přihlášky k pořadu schůze. Pak se hlásila s přednostním právem paní předsedkyně Pekarová Adamová, která chtěla promluvit na závěr, poté co zazní všechny návrhy.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já totiž nechci vystoupit s žádostí o zařazení nového bodu nebo předřazení nějakého stávajícího, ale s jedním dotazem, který, byť bych k tomu samozřejmě mohla žádat zařazení bodu, ale přišlo mi to zbytečné, si myslím, že by bylo vhodné zodpovědět jenom v rámci přednostního práva. Mrzí mě, že tady není pan ministr zdravotnictví, ale věřím tomu, že pan premiér nebo někdo z ministrů bude odpověď na tento dotaz znát.

Ten dotaz se týká počtu v posledních dnech provedených testů na koronavirus. Jak jste si jistě všimli, tak ta čísla, protože všichni určitě bedlivě sledujeme statistiky Ministerstva zdravotnictví, v posledních dnech začala vypadat relativně příznivě, i někteří novináři, některá média to takto interpretují, nicméně bližším pohledem zjišťujeme, že stejně tak jako klesá počet nakažených, tak ale velmi klesá počet provedených testů. A mě by zajímalo, a věřím tomu, že nejenom mě, ale i veřejnost a celou řadu z vás, proč tomu tak je. Jestli je možné dát jednoduše odpověď na to, co se v té oblasti děje, proč dochází k tak významnému poklesu. Není to skutečně nic jiného, nechci tady teď vybuzovat novou debatu na toto téma, proto také před vás nepředstupuji s žádostí o zařazení nového bodu, ale jenom s tímto zdvořilým dotazem směřovaným k zástupcům vlády, kteří ty informace určitě mají, aby nám tuto věc osvětlili. A pokud je možné na toto odpovědět, tak za to budu velmi vděčná, protože věřím tomu, že všichni už netrpělivě vyhlížíme možnost, kdy se začne situace opravdu obracet výrazně k lepšímu. A pokud je tak činěno jenom na základě nějakého optického klamu, tak to určitě není možné přejít bez vysvětlení.

Děkuji předem za vstřícnou odpověď. Pevně věřím tomu, že někdo z ministrů tady bude schopen ji poskytnout, byť tady není přímo pan ministr Blatný. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Zazněly tady všechny návrhy k pořadu schůze. Já zavolám kolegy z předsálí. (Gong.) Vypořádáme se s návrhy, jak postupně zazněly. (Hluk v sále neutichá. Předsedající opět gonguje.) Takže jak bývá zvykem, nejprve budeme hlasovat o návrhu, jak jej předložilo politické grémium Poslanecké sněmovny, a to jedním hlasováním. Ještě tedy vyčkám několik vteřin, než všichni zaujmou svá místa. (Poslanci postupně vcházejí do sálu.) Já myslím, že je nás dostatečný počet.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh grémia. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 236 přihlášeno 177, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále zde vystoupil pan předseda Chvojka s návrhem na zkrácení lhůty, ale následně mi pak avizoval, že tento návrh bere zpět, tudíž o něm nebudeme hlasovat.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Filipa, který navrhuje zítra po pevně zařazeném bodu, což je projednání prvního čtení státního rozpočtu, jako druhý bod, on to následně upravil, protože je tam ještě návrh pana předsedy Fialy, ale tam zaznělo veto, ať si rozumíme, body 199, 198 a 197. Je to všechno ústavní zákon na ochranu vody.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 237 přihlášeno 177, pro 133, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Jak už jsem avizoval, návrh pana předsedy Fialy na zařazení tisku 966 není možné projednat pro námitku dvou poslaneckých klubů.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Stanjury, abychom bod 52, novela zákona o dani z příjmu, zařadili pevně po bodech druhého čtení, jak byly načteny s ohledem na přijatý návrh grémia, konkrétně za bod 35.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 238 přihlášeno 178, pro 79, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

 

Teď se musíme vyrovnat s tím nejkomplikovanějším návrhem. Pan předseda Bartošek jako úplně první navrhl, aby se bod 503, který je zařazen v pořadu schůze, zařadil jako první bod v pátek před třetím čtením. Tenhle návrh zazněl jako první. Těch návrhů tam pak bylo několik. Nechám hlasovat, jak šly chronologicky po sobě, jak byly jednotlivě přednášeny.

 

Nejprve tedy jako první bod v pátek, než začneme projednávat třetí čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 239 přihlášeno 178, pro 66, proti 2. Návrh přijat nebyl.

 

Jako další padl návrh pana Faltýnka, abychom bod zařadili v pátek tento týden po třetích čteních.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Okamžik, mám zde námitku, zda funguje hlasovací zařízení. Okamžik. Já toto hlasování prohlašuji za zmatečné, protože zde vidím námitku, že nefungovalo hlasovací zařízení, takže hlasování pořadové číslo 240 není platné.

 

Poslanec Jan Bartošek: Jestli mohu poprosit opakovat hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Právě jsem vás všechny odhlásil. Poprosím vás, abyste se přihlásili znovu. (Trvalý hluk v sále.) Ptám se, je všechno v pořádku? Můžeme hlasovat? Pane předsedo Bartošku, je to v pořádku, můžeme hlasovat? (Ano.)

 

Takže budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 241 o zařazení bodu týkajícího se znečištění Bečvy, v pátek po třetích čteních.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 241 přihlášeno 175, pro 145, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Návrh pana Stanjury a druhý návrh pana předsedy Bartoška tím pádem už nebudeme hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP