(14.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále navrhujeme následující postup projednávání bodů v tomto týdnu. Dnes, v úterý 10. listopadu, projednat body v tomto pořadí: zákony vrácené Senátem, sněmovní tisk 1055/2, kompenzační bonus; sněmovní tisk 1060/2, insolvenční zákon. Dále bychom projednávali volební body 401, 402 a 508. Následně bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku druhého čtení, a to v následujícím pořadí: bod 13, tisk 696, o zdravotnických prostředcích; bod 14, tisk 697, o zdravotnických prostředcích; bod 15, tisk 552, o nouzových zásobách ropy; bod 17, tisk 531, horní zákon; a bod 35, tisk 237, soudní řád správní. Dále bychom pak pokračovali dle schváleného pořadu schůze.

Ve středu 11. se budeme věnovat dle schváleného časového harmonogramu sněmovnímu tisku 1067, vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, prvé čtení.

Ve čtvrtek 12. listopadu navrhujeme projednávat od 11 hodin body 42, tisk 794, Hasičský záchranný sbor, druhé čtení, a dále body, které už jsem dnes dvakrát zmiňoval, ty ve zkráceném jednání, a to tisk 1076, insolvenční zákon; tisk 1080, novela o veřejném zdravotním pojištění; tisk 1081, novela zákona o vysokých školách.

V pátek 13. listopadu bychom projednávali body z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty.

To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou.

A já se ptám, kdo má zájem o vystoupení... Ještě přečtu několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Jiří Mihola dnes do 17 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se pan ministr Tomáš Petříček z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Roman Sklenák ze zdravotních důvodů z celého týdne, omlouvá se pan ministr Lubomír Metnar z celého jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností.

Zatímco jsem četl, tak se mi přihlásil pan předseda Chvojka, pan místopředseda Filip, pan předseda Radim Fiala a pan předseda Stanjura. Takže v tomto pořadí prosím. Nejprve pan předseda Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil požádat o zařazení jednoho bodu a ten bod by se jmenoval Návrh na zkrácení zákonné lhůty ve výborech u sněmovního tisku 1025. Je to novela zákona o zaměstnanosti alias kurzarbeit.

Můj návrh spočívá v tom, že bych, pokud bude tento bod schválen, zítra navrhl zařazení napevno tohoto bodu. Ten bod by měl být projednán ideálně tento týden, ideálně zítra nebo ve čtvrtek ve druhém čtení. Pokud chceme, aby platil, nebo resp. byl účinný od 1. 1. 2021, tak je tento pátek druhé čtení nejzazší termín. To znamená, účel zařazení tohoto bodu je takový, aby se kurzarbeit stihl od 1. 1. příštího roku, a to ideálně samozřejmě v té formě, tak jak je navržen ve vládním zákoně, samozřejmě případně po nějakých změnách, které by se učinily ve druhém a třetím čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další se hlásil pan místopředseda Filip s přednostním právem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já budu stručný. Navrhuji, abychom na zítřek po pevně zařazených bodech, zejména státním rozpočtu ČR na rok 2021, zařadili body 199, 198 a 197, tedy tisky 508, 526 a 549, to je pořadí, jak byly předkládány na projednání. Jsou to první čtení ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů ze všech tří dílen, které tady byly, s tím, že je potřeba vzhledem k tomu, že už je hotová dohoda na Ministerstvu zemědělství, abychom mohli první čtení projednat a pokročit na tomto velmi důležitém kroku, o který je zájem široce v Poslanecké sněmovně. (V sále je silný hluk.)

Tedy zítra po projednání státního rozpočtu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane místopředsedo. A požádal bych všechny kolegyně a kolegy o klid v sále. Měl jsem problém vyslechnout si pana místopředsedu a jeho návrh. Prosím, dávejte pozor, co se navrhuje, co se bude hlasovat.

Další přednostní právo, pan předseda Radim Fiala, poté pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo, chtěl bych navrhnout a zařadit do pořadu schůze tisk 966, je to novela zákona o nízkouhlíkové energii, je to zákon Ministerstva průmyslu a obchodu, a chtěl bych jej pevně zařadit na středu 11. 11. hned po projednání státního rozpočtu. Jde vlastně o novelu zákona s pracovním názvem Dukovany, jak jsem již několikrát říkal.

Jde o to, že pokud budeme tento zákon mít schválený, můžeme začít, nebo požádat Evropskou komisi o notifikaci, o tzv. povolení nových jaderných zdrojů v Dukovanech. Bez toho to nebude možné. A chtěl bych, aby jakékoli zpoždění harmonogramu časového, pokud se stane, tak aby nebylo na úkor Poslanecké sněmovny a českého Parlamentu. Děkuji vám za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Je to druhý návrh, aby to byl první bod po pevně zařazených bodech. Pan místopředseda poté možná bude alternativně navrhovat, že by zařadil ty vaše body... Jestli to opravíte, tak aby to bylo hlasovatelné. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, tak jak jsem avizoval na jednání politického grémia, souhlasím s tím, aby toto byl bod první po státním rozpočtu, a body 199, 198, 197 byly třetí, čtvrtý a pátý bod. (Hluk v sále trvá.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře, já děkuji za upřesnění. A poprosím pana předsedu Stanjuru, připraví se s přednostním právem paní ministryně Maláčová. Ještě jednou vás všechny prosím opravdu o klid v sále! (Předsedající zvoní pro uklidnění.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Už můžu, pane předsedo? (Předsedající: Ano, prosím.)

Jak jsem avizoval na dnešním grémiu, já bych chtěl navrhnout předřazení bodu 52, sněmovní tisk 918, je to novela zákona o dani z příjmu, jedná se o dárce pro neziskový sektor, a navrhuji, abychom ho zařadili v bloku druhých čtení za ty body, které načetl pan předseda v rámci dohody z politického grémia. Jinými slovy, pokud mě paměť neklame, za bod 35, sněmovní tisk 237, což je poslední bod z grémia navržený v bloku druhých, tak za bod 35 navrhuji zařadit bod 52, sněmovní tisk 918.

A dovolte mi, abych v této chvíli se obrátil i na pana předsedu Chvojku, jestli by ten návrh nechtěl nechat hlasovat až zítra, protože dozvěděl jsem se, že vznikl nějaký kompromisní návrh, což plně respektuji, nicméně já jsem vyzýval k tomu, aby ten kompromisní návrh vznikl v rámci celé Poslanecké sněmovny. Pokud vím, byl teprve nedávno vložen do systému a neměli jsme dostatek času ho prostudovat. Takže není to nic proti ničemu, kdybychom ten váš návrh - nevím, na kdy jste navrhl ten bod zkrácení lhůty, jestli na dnešek, nebo na zítřek. Pokud by to bylo na zítřek, tak doporučuji, nebo spíš mám prosbu, abychom o tom hlasovali zítra ráno, abychom měli šanci si ten pozměňující návrh, který je v systému, do zítřka prostudovat a podle toho se rozhodnout. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní ministryně Maláčová s přednostním právem, poté pan předseda Bartošek... Paní ministryně Maláčová s přednostním právem? (Hluk v sále trvá.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych vás chtěla poprosit ještě jednou, abychom tento týden urychlili nebo zkrátili lhůtu na projednání tzv. kurzarbeitu. Pokud by se měl kurzarbeit k 1. 1. spustit, tak musíme tento týden uskutečnit druhé čtení. To znamená, prosím, jde o zaměstnanost, jde o české firmy. Apeluji na vás, abychom tu lhůtu zkrátili, tak aby se případně kurzarbeit mohl k 1. 1. spustit. Velmi děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já bych vás rád potřetí požádal o klid v sále! Jestli je něco neodkladného, co musíte probrat, běžte si to vyřídit do předsálí.

Pan předseda Bartošek s přednostním právem, připraví se pan předseda Chvojka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP