Sněmovní tisk 1080
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1080/0 dne 9. 11. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1348/20, PID ALBSBV4HDMP6.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 9. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 79).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 9. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 12. 11. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 290, usnesení č. 1342).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 11. 2020 poslancům jako tisk 1080/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 11. 2020 poslancům jako tisk 1080/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1375).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 18. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 221 pod číslem 538/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, epidemiologie, nemoc, prostředky zdravotnické techniky, státní pojištění, zdraví veřejnosti, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)