Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Běhounek

Schůze: 1, 4, 7, 17, 23, 26, 36, 39, 42, 44, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 60

1. schůze (25. - 27. 11. 2013)

17. Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1/  
část č. 45 (27. 11. 2013)

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

11. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
část č. 39 (12. 12. 2013)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /sněmovní tisk 101/ - prvé čtení  
část č. 89 (20. 3. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - druhé čtení
část č. 129 (18. 9. 2014)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 257/ - druhé čtení
část č. 68 (17. 9. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

139. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/3/ - vrácený Senátem
část č. 312 (22. 12. 2014)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - druhé čtení  
část č. 31 (11. 3. 2015)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - prvé čtení
část č. 278 (8. 4. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 655/ - prvé čtení
část č. 365 (16. 12. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - druhé čtení
části č. 278-279 (9. 2. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

15. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek /sněmovní tisk 508/ - druhé čtení
část č. 168 (8. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 723/ - prvé čtení
část č. 297 (3. 5. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

223. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 222 (13. 7. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - prvé čtení
části č. 66-67 (19. 10. 2016)

187. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 723/ - třetí čtení
části č. 301-303 (9. 11. 2016)

266. Informace vlády České republiky o budoucnosti letecké záchranné služby po 1. 1. 2017
část č. 354 (10. 11. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 723/7/ - zamítnutý Senátem
část č. 305 (31. 1. 2017)

21. Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - druhé čtení
část č. 274 (20. 1. 2017)

207. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 724/ - třetí čtení
část č. 270 (20. 1. 2017)

221. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - třetí čtení
část č. 417 (3. 2. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - druhé čtení
část č. 281 (3. 3. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 926/ - druhé čtení
část č. 156, části č. 158-159 (11. 4. 2017)

41. Vládní návrh zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1069/ - prvé čtení
část č. 221 (12. 4. 2017)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1070/ - prvé čtení
část č. 221 (12. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

14. Vládní návrh zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1069/ - druhé čtení
část č. 200 (24. 5. 2017)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1070/ - druhé čtení
část č. 201 (24. 5. 2017)

348. Zvýšení platů pracovníků v sociálních službách
část č. 214 (24. 5. 2017)

60. schůze (5. - 13. 9. 2017)

90. Zpráva vlády o kompenzacích podnikům postiženým letošním katastrofálním suchem
část č. 77 (6. 9. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP