(9.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Dále s faktickou přichází pan poslanec Soukup. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Vážení kolegové, nechci komplikovat situaci a brzdit ratifikaci této smlouvy. Nicméně bych chtěl zdůraznit, že v těch subjektech v té části smlouvy, kde nabízí německá strana své služby, je výslovně uvedena horská služba a služba jeskynních záchranářů. Proto jsem se na to ptal a pořád čekám odpověď od pana ministra.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a ještě jedna faktická pana poslance Novotného. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl poděkovat obě ministrům, ať už to byl pan ministr Heger, anebo teď pan ministr Němeček, za to, že dnes je tady ta smlouva předložena v prvním čtení. Karlovarský kraj a zejména ašský výběžek dlouhodobě čeká na tuto smlouvu. My jako kraje nemůžeme uzavírat smlouvy tohoto významu a musíme čekat na to, až bude tato smlouva uzavřena, a potom teprve můžeme pokračovat dále. To znamená, jedná se o to, aby třeba sanitky záchranné služby nemusely objíždět celý ašský výběžek, ale přejedou ho z jedné strany na druhou a ušetří se tím hodiny, hodiny času a možná i zachrání lidský život. Takže moc se přimlouvám za to, abychom pustili tento materiál do druhého čtení. A tam samozřejmě je možné ještě o tom diskutovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Ještě zde mám dvě faktické - pana poslance Klučky a pana poslance Mackovíka. Prosím, pane poslanče Klučko, máte dvě minuty.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Kolegové, kolegyně, abychom správně pochopili, co je to ta smlouva a co bude dále následovat. On to už řekl přede mnou pan hejtman. V podstatě realizační fáze začne teprve tenkrát, až smlouva bude ratifikovaná a kraje a složky integrovaného záchranného systému začnou konkrétní podmínky vzájemné spolupráce dopracovávat. Takhle to funguje s Polskem, takhle to bude fungovat s Německem.

Já bych jenom chtěl říci, pokud jde o horskou službu. My jsme tady v minulém funkčním období usilovně pracovali v oblasti integrované záchrany na tom, aby horská služba měla statut, řekněme, trošinku silnější v celém integrovaném záchranném systému. Myslím, že se nám to povedlo. A teď s využitím této polohy se povede i ta spolupráce s Německem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci Klučkovi a k mikrofonu prosím pana poslance Mackovíka.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl této smlouvě vyjádřit podporu, protože je to skutečně řešení, na které zdravotnické záchranné služby v České republice čekaly dlouho. Konečně se z bezprávního systému dostáváme do systému, kdy ta činnost právě v těch příhraničních oblastech bude legitimizována a bude tady nějaká právní opora, která tady dosud nebyla. Je to skutečně krok správným směrem, protože to zkvalitní poskytování přednemocniční neodkladné péče i v oblastech, kde dosud se to řešilo opravdu mnohdy i na hraně nebo za hranou legislativy, protože to nebylo vůbec žádným způsobem ošetřeno. Takže děkuji za předložení a skutečně my tuto smlouvu podpoříme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a ještě tady mám další dvě faktické - pana poslance Běhounka a pana poslance Holíka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já myslím, že argumentů pro to, aby tady byla tato smlouva jednoznačně posunuta do dalšího čtení a řešení, je mnoho. Navíc i stejnou věc začínáme rozbíhat s Rakouskem. Chci jenom upozornit, že před časem jsme tady diskutovali otázku možné péče v zahraničí a tato záležitost se na to úzce váže. Prosím, abychom to posunuli dál. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A k mikrofonu prosím s faktickou pana poslance Holíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení kolegové a kolegyně, v podstatě všechno bylo řečeno. Chci jenom podpořit tento návrh a připomenout, aby se nezapomnělo ani na ostatní státy. Těch příhraničních oblastí máme celou řadu. Teď řešíme otázku Spolkové republiky Německo, je rozjednána smlouva s Rakouskem, ale máme také Polsko... Takže abychom nezapomněli i na tyto oblasti. A doporučuji, silně doporučuji, přikázat to zahraničnímu výboru k dalšímu projednání. A je na zvážení zdravotní výbor. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a nyní prosím k mikrofonu přihlášeného do rozpravy pana poslance Kostřicu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rom Kostřica: Dobrý den. Děkuji za slovo, paní předsedající. Než jsem se dostal ke slovu, už tady bylo bohužel všechno řečeno. Tak já bych se jenom omezil na konstatování, že tato smlouva by byla nesmírně taky důležitá, aby se na ní začalo pracovat, mezi Českou republikou a Rakouskem, i když tam geologicky nejsou takové podmínky, které by na jedné nebo druhé straně vyžadovaly činnost horské služby. Myslím si, že je tam celá řada územních celků na jedné i na druhé straně, které by z tohoto profitovaly. A také bych se potom, stejně tak jako můj předřečník pan poslanec Holík, přimlouval, aby bylo zváženo projednání na zdravotním výboru. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. A zaregistrovala jsem... Hlásíte se, pane ministře...? Přihlášku pana ministra zdravotnictví do rozpravy. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem byl vyzván, abych odpověděl, tak toto činím. Ale asi pana poslance zklamu, protože odpověď na to, proč tam nejsou z české strany zahrnuti speleologové a horská služba, nemám, ale předpokládám, že je to tak, jak již bylo zmíněno v rozpravě, tj. poněkud jinou strukturou integrovaného záchranného systému. Nicméně tu připomínku vnímám a myslím si, že gros té práce, co se týče těch konkrétních přeshraničních dohod, bude na krajích. Myslím, že život konkrétně ukáže i spoustu dalších věcí, které bude časem třeba pozměnit, a myslím, že nic nebude bránit tomu, abychom po nějakém čase tuto dohodu upravili.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a mám zde faktickou přihlášku pana poslance Váni. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, skutečně je to jiným systémem poskytování zdravotnické záchranné služby. Ta smlouva je o spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, není to o spolupráci zdravotnických záchranných služeb. To znamená, v případě, že by se na české straně do systému zdravotnických záchranných služeb zapojily i jiné složky, což zatím v tuto chvíli tak úplně není, pak by bylo možné v rámci této smlouvy o jejich zapojení i v mezinárodní spolupráci uvažovat.

Německý systém je třeba jiný v tom, že používá tzv. first response skupiny, které jsou právě i z jiných subjektů, než je zdravotnická záchranná služba, ať už jsou to sbory dobrovolných hasičů, horská služba a jiné subjekty. Tento systém u nás zatím obvyklý není, i když v některých odlehlých oblastech by bylo možné o něm uvažovat. Tato rámcová smlouva to umožní. Takže myslím si, že by bylo rozhodně dobré ji skutečně podpořit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a táži se... Ještě je tady faktická pana poslance Plzáka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, jenom opravím předřečníka. Ono už to existuje. Opravdu, v Královéhradeckém kraji je začleněna horská služba a dostává dokonce dotace z krajského rozpočtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP