Sněmovní tisk 259
Novela z. o léčivech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 259/0 dne 3. 7. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 701/14, PID KORN9L2G7K1E.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Volčík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 379).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 259/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 259/2, který byl rozeslán 19. 9. 2014 v 10:14.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 255, usnesení č. 438).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 346, dokument 346/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 10. 2014 a přijal usnesení č. 186, které bylo rozdáno jako tisk 346/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 10. 2014 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 346/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 605).
  Návrh projednán dne 22. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 606).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 255/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Léčiva

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, farmaceutický výrobek, kontrola léčiv

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)