(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Františku Váchovi. Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Běhounek, v tuto chvíli poslední přihlášená do rozpravy k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, představitelé vlády, já samozřejmě chápu, že to ve vás vyvolává velké množství emocí. Já jsem u té diskuse od samého začátku. Velmi se mi nelíbí, že tady je osočován pan ministr Němeček, protože jeho pozice je nejsložitější, jaká může být. On nemá co mluvit ministrovi obrany do toho, jestliže vláda rozhodne, že by se na tom měl podílet resort obrany, nemá co mluvit ministrovi vnitra do toho, jestliže vláda rozhodne, že má někde létat Ministerstvo vnitra.

Že je to celé lehce, a možná těžce, spletené, to je naprostá pravda. Ale ať tedy vláda jako celek a ti, kdož původní systém kritizovali a přišli s tím, že je to finančně neúnosné a že musí být hlavním kritériem cena, to dají. My jsme jednoznačně řekli všechny podmínky technické, personální, zajištění provozu v jednotlivých krajích, byli jsme opakovaně dotazováni. A já mám tu smůlu, že jsem seděl i v té skupině, a nebyla to komise meziresortní, byla to pracovní skupina, kterou si vláda přála ustavit pro fungování letecké záchranné služby po roce 2020. A jestli si vzpomenete, tak jsem opakovaně vystupoval na různých úrovních, i když ne veřejně zde, k tomu, abychom neudělali to, že budeme mít problém. Nyní problém máme, ale není to problém jenom pana ministra Němečka. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Kolega Vácha se hlásí ještě jednou? Ne. Dobře. V tom případě končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které se hlásí paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jak jsem říkala, možná mě pan kolega předřečník neposlouchal, pan Němeček výběrové řízení vypsal v květnu loňského roku. Jestli vám tohle přijde, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, normální, že tohle není selhání pana ministra, tak nevím. Myslím, že vy máte z hejtmanství dost zkušeností na to, jak dlouho trvají výběrová řízení, stejně já jako starostka Prahy 2 z radnice. Květen, červen, červenec - jestli si někdo myslí, že za půl roku zprocesuje miliardové výběrové řízení, tak se na mě nezlobte, ale nemá v resortu na pozici ministra co dělat. Nemá co dělat ani na pozici hejtmana, ani na pozici starosty.

Z předřečníků, kteří dnes vystoupili, souhlasím kromě posledního se vším, co tady zaznělo.

Nebudu debatu dál prodlužovat. Přečtu v podrobné rozpravě, resp. v rámci obecné rozpravy zrekapituluji to, že ke konci roku není jasné, od 1. ledna 2017 není jasné, co se bude na některých stanovištích dít. Mezitím mi pípla ČTK, že se to týká jenom Ústeckého kraje, což není pravda, týká se to vícero krajů. Prosím, aby novináři sledovali tuto debatu, protože tady se skutečně jedná o lidské životy.

Všechno to, co tady zaznělo od mých kolegů, mohu potvrdit. Děkuji Standovi Mackovíkovi za upřesnění, nebo za doplnění čerstvé informace, kterou měl od té asociace v Jihlavě.

Já bych si prosím v podrobné rozpravě dovolila načíst usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky o předložení podrobné informace o zajištění provozu letecké záchranné služby od 1. 1. 2017 včetně harmonogramu potřebných kroků, které povedou k zabezpečení zdraví a záchrany lidských životů na území České republiky. Termín 29. 11. 2016."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v podrobné rozpravě ještě pan kolega Běhounek. Prosím, pane poslanče, jestli máte jiný návrh usnesení.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Já jsem se přihlásil s technickou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě se můžete v rámci podrobné rozpravy přihlásit.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Já jsem jenom chtěl drobnou záležitost, pane předsedající, vaším prostřednictvím paní kolegyni Černochové. Ať si nechá invektivy od cesty, protože já také nekomentuji její výkony z hlediska jejího působení na úrovni starostky. To za prvé.

Za druhé, já jsem tady řekl - a ten, kdo mě neposlouchal, jste byla vy -, že to nebyl pan ministr Němeček, který má ten zásadní problém, protože ten odklad vypsání výběrového řízení byl právě proto, že se vedla asi tři čtvrtě roku diskuse o tom, jakým způsobem se to udělá, na vládě. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byla pouze reakce na vystoupení. Jiný návrh na usnesení není. Má někdo ještě zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Můžeme dát hlasovat. Návrh usnesení všichni znáte, byl přečten. Já vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 340, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ten návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 340, z přítomných 112 pro 93, proti 2. Návrh usnesení byl schválen.

 

Paní kolegyně Černochová se ještě hlásí.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych chtěla všem kolegyním a kolegům moc poděkovat za to, že jsme tento bod projednali, že jsme přijali usnesení a že snad členové vlády České republiky pochopili, že situace je opravdu natolik závažná, že se tím problémem budou urychleně zabývat.

Jenom taková malá konstatace. Je mi líto pana kolegy, že tady musí být za advokáta pana ministra Němečka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Končím tento bod 266. Mám tady přihlášku pana poslance Böhnische. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Velmi děkuji, pane místopředsedo. Protože se dostavil pan ministr Mládek, já bych si dovolil navrhnout, abychom se vrátili do bodu Pařížská dohoda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To můžeme učinit. Já jsem tady v ten moment nebyl, když se ten bod přerušoval. Jestli jsem dobře informován, tak podle stenozáznamu došlo k přerušení projednávání bodu o Pařížské úmluvě do přítomnosti ministra průmyslu a obchodu. Tato podmínka je splněna. Máme ještě třináct minut, můžeme se tedy vrátit k tomuto bodu.

 

165.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda
/sněmovní tisk 932/ - prvé čtení

Žádám jak zástupce navrhovatele, tak pana zpravodaje, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Než tak učiní, ještě budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 14.30 do konce jednání pan poslanec Stanislav Berkovec, dále se omlouvá pan ministr obrany z dopoledního jednání z pracovních důvodů, dále pan poslanec Radim Fiala mezi 12.20 a 23.59 hodin, dále se omlouvá pan poslanec Plíšek od 14.30 do 18 hodin.

Nyní se tedy vracíme do bodu Pařížské úmluvy, a to v rozpravě, kde je faktická poznámka poslance Jana Klána a poté přihláška pana poslance Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. K faktické poznámce se připraví kolega Pilný.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vládo, dámy a pánové, já bych měl několik otázek na pana ministra, které se týkají právě Pařížské dohody. Já jsem Pařížskou dohodu poměrně sledoval v loňském roce, když se schvalovala. Mě by jenom zajímalo, zda tu Pařížskou dohodu budou skutečně dodržovat největší znečišťovatelé, a to jsou Spojené státy americké a Čína. Co si budeme nalhávat? Jsou to dva největší znečišťovatelé, kteří by měli právě tuto smlouvu dodržovat. Pokud chceme do roku 2100, jak říká právě ta Pařížská dohoda, snížit emise skleníkových plynů, tak by to oni měli dodržovat. Já si pamatuji, když se schvaloval Kjótský protokol, že to ztroskotalo právě na tom, že se k němu nepřipojily Spojené státy americké jako největší znečišťovatel. Je vidět a je evidentní, že ve Spojených státech amerických stále vládne takzvaná uhlíková lobby. To je pravda, protože řada politiků Spojených států amerických je placena touto uhlíkovou lobby. Tedy závislostí na neobnovitelných zdrojích. To je jedna otázka.***
Přihlásit/registrovat se do ISP