Sněmovní tiskyNávrhy zákonů

Název tisku
Číslo tisku/
Celkem nalezeno 766 tisků. (29. strana, celkem stran: 39)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 930/0 N. z. o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů - RJ Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení
 937/0 N.z. o zrušení soudních exekutorů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 938/0 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 50/2021 Sb.
 939/0 N. z. o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů - RJ Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 941/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 942/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.
 944/0 Novela z. o zdravotních službách Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 945/0 Vl. n. z. o prekurzorech výbušnin - EUVládní návrh zákona1. čtení
 946/0 Novela z. - živnostenský zákon Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení
 947/0 Novela z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 948/0 Novela z. o úpravách v oblasti pojistného na soc.zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 951/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 952/0 N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytových Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 953/0 Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 954/0 Novela z. o myslivostiVládní návrh zákona3. čtení
 955/0 N. z. o ochraně oznamovatelů Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 956/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 957/0 Novela z. o dani silniční - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 958/0 Novela z. o daních z příjmů - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava

<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >>ISP (příhlásit)