Sněmovní tisk 948/0, část č. 1/4
Novela z. o úpravách v oblasti pojistného na soc.zabezpečení - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t094800.pdf (Dokument PDF, 251 KB)t094800.docx (Dokument DOCX, 26 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0948a0.pdf (Dokument PDF, 150 KB)t0948a0.docx (Dokument DOCX, 15 KB)

Rozesláno poslancům

21. července 2020 v 12:04
ISP (příhlásit)