Sněmovní tisk 939/0, část č. 1/2
N. z. o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t093900.pdf (Dokument PDF, 292 KB)t093900.docx (Dokument DOCX, 24 KB)

Rozesláno poslancům

10. července 2020 v 10:41
ISP (příhlásit)