Sněmovní tisk 947/0
Novela z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t094700.pdf (Dokument PDF, 254 KB)t094700.docx (Dokument DOCX, 26 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0947a0.pdf (Dokument PDF, 149 KB)t0947a0.docx (Dokument DOCX, 15 KB)

Rozesláno poslancům

21. července 2020 v 12:02
ISP (příhlásit)