Sněmovní tisk 942/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t094200.pdf (Dokument PDF, 235 KB)t094200.docx (Dokument DOCX, 26 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0942a0.pdf (Dokument PDF, 165 KB)t0942a0.docx (Dokument DOCX, 17 KB)

Rozesláno poslancům

10. července 2020 v 14:12
ISP (příhlásit)