Sněmovní tisk 938/0, část č. 1/4
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t093800.pdf (Dokument PDF, 276 KB)t093800.docx (Dokument DOCX, 22 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0938a0.pdf (Dokument PDF, 228 KB)t0938a0.docx (Dokument DOCX, 15 KB)

Rozesláno poslancům

9. července 2020 v 10:06
ISP (příhlásit)