Sněmovní tisk 941/0, část č. 1/4
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t094100.pdf (Dokument PDF, 255 KB)t094100.docx (Dokument DOCX, 26 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0941a0.pdf (Dokument PDF, 146 KB)t0941a0.docx (Dokument DOCX, 15 KB)

Rozesláno poslancům

10. července 2020 v 14:18
ISP (příhlásit)