Sněmovní tisk 953/0, část č. 1/4
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t095300.pdf (Dokument PDF, 429 KB)t095300.docx
Platné znění s vyznačením změn  
t0953a0.pdf (Dokument PDF, 477 KB)t0953a0.docx (Dokument DOCX, 38 KB)

Rozesláno poslancům

17. července 2020 v 14:59
ISP (příhlásit)