Sněmovní tisk 1041/0
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t104100.pdf (Dokument PDF, 646 KB)t104100.docx (Dokument DOCX, 135 KB)
t1041a0.pdf (Dokument PDF, 824 KB)t1041a0.docx (Dokument DOCX, 120 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1041b0.pdf (Dokument PDF, 409 KB)t1041b0.docx (Dokument DOCX, 88 KB)
Návrhy vyhlášek  
t1041c0.pdf (Dokument PDF, 231 KB)t1041c0.docx (Dokument DOCX, 35 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t1041d0.pdf (Dokument PDF, 571 KB)t1041d0.docx (Dokument DOCX, 92 KB)

Rozesláno poslancům

6. října 2020 v 15:32
ISP (příhlásit)