Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 101k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ (8. ledna 2020) 
č. 102Záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ (19. února 2020) 
č. 103k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 556/ (19. února 2020) 
č. 104k vládnímu návrhu zákona o odpadech /ST 676/ (19. února 2020) 
č. 105k vládnímu návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 677/ (19. února 2020) 
č. 106k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 678/ (19. února 2020) 
č. 107k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /ST 679/ (19. února 2020) 
č. 108k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 531/ (19. února 2020) 
č. 109ke Zprávě o životním prostředí ČR za rok 2018 /ST 698/ (19. února 2020) 
č. 110k Dokumentu EU: Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem - COM(2019) 557 final (19. února 2020) 
č. 111k vládnímu návrhu zákona o odpadech /ST 676/ Vzhledem k aktuální epidemii koronaviru výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (20. března 2020) 
č. 112k vládnímu návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 677/ Vzhledem k aktuální epidemii koronaviru výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (20. března 2020) 
č. 113k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 678/ Vzhledem k aktuální epidemii koronaviru výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (20. března 2020) 
č. 114k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /ST 679/ (20. března 2020) 
č. 115k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 556/ (1. dubna 2020) 
č. 116k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 531/ (1. dubna 2020) 
č. 117ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce NKÚ 18/23 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků (1. dubna 2020) 
č. 118k zahraniční pracovní cestě výboru pro životní prostředí na Island (1. dubna 2020) 
č. 119k vládnímu návrhu zákona o odpadech /ST 676/ (29. dubna 2020) 
č. 120k vládnímu návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 677/ (29. dubna 2020) 

<<2345678910>>
ISP (příhlásit)