Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 161k dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU ke snížení emisí methanu, COM(2020) 663 final (3. února 2021) 
č. 162k dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek - K životnímu prostředí bez toxických látek, COM(2020) 667 final (3. února 2021) 
č. 163k dokumentu EU: Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Stav přírody v Evropské unii - Zpráva o stavu a trendech u druhů a typů stanovišť chráněných podle směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť za období 2013-2018, COM(2020) 635 final (3. února 2021) 
č. 164k dokumentu EU: Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem, COM(2020) 740 final (3. února 2021) 
č. 165k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /ST 731/ (17. února 2021) 
č. 166k informaci Ministerstva životního prostředí o legislativním plánu na rok 2021 včetně protierozní vyhlášky (17. února 2021) 
č. 167k informaci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí o dalším vývoji po podání podnětu Evropské komisi ve věci porušení unijního práva při povolování rozšíření těžby v hnědouhelném dole Turów (v návaznosti na 132. usnesení VŽP) (17. února 2021) 
č. 168k volbě předsedy podvýboru VŽP pro technickou ochranu životního prostředí (17. února 2021) 
č. 169k Petici za klima (17. února 2021) 
č. 170k dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropský klimatický pakt, COM(2020) 788 final (17. února 2021) 
č. 171k dokumentu EU: Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nastartování cesty ke klimaticky neutrální Evropě do roku 2050 - Zpráva o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok 2020, COM(2020) 777 final (17. února 2021) 
č. 172ke Zprávě o životním prostředí České republiky 2019 /ST 1173/ (17. března 2021) 
č. 173k informaci Ministerstva životního prostředí o Státní politice životního prostředí (17. března 2021) 
č. 174ke Zprávě o naplňování Agendy 2030 a Zprávě o kvalitě života a její udržitelnosti (17. března 2021) 
č. 175ke Zprávě Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Druhý výhled pro čisté ovzduší, COM(2021) 3 final (17. března 2021) 
č. 176k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů /ST 954/ (31. března 2021) 
č. 177k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů /ST 954/ (28. dubna 2021) 
č. 178k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /ST 731/ (28. dubna 2021) 
č. 179k prioritám vlády v oblasti životního prostředí v rámci předsednictví ČR EU v roce 2022 (28. dubna 2021) 
č. 180k nominaci do Platformy pro monitoring plnění SPŽP 2030 Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nominuje do Platformy pro monitoring plnění SPŽP 2030 poslankyni Danu Balcarovou. (28. dubna 2021) 

<<5678910>>
ISP (příhlásit)