Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 181ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu - Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, COM (2021) 82 final (28. dubna 2021) 
č. 182k návrhu státního závěrečného účtu kapitoly č. 348 - Český báňský úřad za rok 2020 (8. června 2021) 
č. 183k návrhu státního závěrečného účtu kapitoly č. 315 - Ministerstvo životního prostředí za rok 2020 (8. června 2021) 
č. 184ke Zprávě o hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky za rok 2020 (8. června 2021) 
č. 185k informaci ministra životního prostředí o práci Uhelné komise (8. června 2021) 
č. 186k informaci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí o dalším vývoji po podání podnětu Evropské komisi ve věci porušení unijního práva při povolování rozšíření těžby v hnědouhelném dole Turów (v návaznosti na 167. usnesení VŽP) (8. června 2021) 
č. 187k informaci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí o dalším vývoji po podání podnětu Evropské komisi ve věci porušení unijního práva při povolování rozšíření těžby v hnědouhelném dole Turów (v návaznosti na 167. usnesení VŽP) (8. září 2021) 
č. 188k informaci Ministerstva životního prostředí k legislativnímu balíčku „Fit for 55" (8. září 2021) 
č. 189ke Zprávě o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2020 /ST 1218/ (8. září 2021) 
č. 190k informaci Ministerstva dopravy o Smlouvě o splavnění Labe (8. září 2021) 
č. 191k dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta ke zdravé planetě pro všechny - Akční plán EU pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy, COM (2021) 400 final (8. září 2021) 
č. 192k dokumentu EU: Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájit jednání o modernizaci Smlouvy o energetické chartě, COM (2021) 263 final (8. září 2021) 
č. 193k informaci o činnosti Uhelné komise (8. září 2021) 
č. 194k informaci z Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě (8. září 2021) 

<<678910
ISP (příhlásit)