Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 121k rozšiřování dolu Turów (29. dubna 2020) 
č. 122k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 678/ (13. května 2020) 
č. 123k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /ST 679/ (13. května 2020) 
č. 124k legislativnímu procesu nové odpadové legislativy (13. května 2020) 
č. 125k informaci Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR o ochraně před kritickým suchem v České republice (13. května 2020) 
č. 126k informaci Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR o ochraně před kritickým suchem v České republice (10. června 2020) 
č. 127k návrhu státního závěrečného účtu kapitoly č. 315 - Ministerstvo životního prostředí za rok 2019 (10. června 2020) 
č. 128k návrhu státního závěrečného účtu kapitoly č. 348 - Český báňský úřad za rok 2019 (10. června 2020) 
č. 129ke Zprávě o hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky za rok 2019 (10. června 2020) 
č. 130k Dokumentu EU: Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o statistikách podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a o jejich kvalitě - COM(2020) 54 final (10. června 2020) 
č. 131k výjezdnímu zasedání výboru do Národního parku České Švýcarsko (16. června 2020) 
č. 132k rozšiřování dolu Turów (24. června 2020) 
č. 133k vládnímu návrhu zákona o odpadech /ST 676/ (24. června 2020) 
č. 134k vládnímu návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 677/ (24. června 2020) 
č. 135k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 678/ (24. června 2020) 
č. 136k návrhu státního závěrečného účtu kapitoly č. 315 – Ministerstvo životního prostředí za rok 2019 (8. července 2020) 
č. 137k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /ST 679/ (9. září 2020) 
č. 138ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce NKÚ 18/27 - Opatření realizovaná v resortech zemědělství a životního prostředí z důvodu zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody (9. září 2020) 
č. 139k Dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový akční plán pro oběhové hospodářství - Čistší a konkurenceschopnější Evropa - COM(2020) 98 final (9. září 2020) 
č. 140k Dokumentu EU: Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci - COM(2020) 460 final (9. září 2020) 

<<345678910>>
ISP (příhlásit)