Hlasování
45. schůze, 28. 6. 2005

Procedurální hlasování
382 - 385 (28. 6. 2005)

145. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel /sněmovní tisk 1010/ - druhé čtení
386 - 388 (28. 6. 2005)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 956/ - prvé čtení
389 (28. 6. 2005)

Procedurální hlasování
390 - 391 (28. 6. 2005)

62. Vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) /sněmovní tisk 998/ - prvé čtení
392 - 395 (28. 6. 2005)

63. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění /sněmovní tisk 999/ - prvé čtení
396 - 398 (28. 6. 2005)

143. Návrh poslanců Michala Doktora, Michala Krause, Jaroslava Lobkowicze, Vlastimila Ostrého a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 965/ - prvé čtení
399 (28. 6. 2005)

Procedurální hlasování
400 (28. 6. 2005)

115. Návrh na nominaci ověřovatele Poslanecké sněmovny
401 (28. 6. 2005)

116. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
402 - 403 (28. 6. 2005)

117. Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
404 - 409 (28. 6. 2005)

118. Návrh na volbu náhradníka Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
410 (28. 6. 2005)

119. Návrh na volbu členů Rady České televize
411 - 412 (28. 6. 2005)

120. Návrh na jmenování členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky
413 (28. 6. 2005)

121. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
414 (28. 6. 2005)

122. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
415 - 418 (28. 6. 2005)

123. Návrh na volbu člena dozorčí rady Vinařského fondu
419 (28. 6. 2005)


ISP (příhlásit)