Hlasování
22. schůze, 30. 10. 2003

Procedurální hlasování
249 (30. 10. 2003)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 309/ - třetí čtení
250 - 265 (30. 10. 2003)

129. Vládní návrh zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) /sněmovní tisk 303/ - třetí čtení
266 - 272 (30. 10. 2003)

131. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 304/ - třetí čtení
273 - 281 (30. 10. 2003)

132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - třetí čtení
282 - 293 (30. 10. 2003)

92. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity obrany /sněmovní tisk 461/ - prvé čtení
294 - 296 (30. 10. 2003)

Procedurální hlasování
297 (30. 10. 2003)

123. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 261/ - třetí čtení
298 - 329 (30. 10. 2003)

47. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 419/ - druhé čtení
330 - 334 (30. 10. 2003)

Procedurální hlasování
335 - 337 (30. 10. 2003)

152. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 363/ - třetí čtení
338 - 408 (30. 10. 2003)

153. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 364/ - třetí čtení
409 - 412 (30. 10. 2003)

Procedurální hlasování
413 - 415 (30. 10. 2003)

170. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (leden - prosinec 2002) /sněmovní tisk 324/
416 (30. 10. 2003)

171. Informace o financování vývozu se státní podporou za rok 2002 /sněmovní tisk 361/
417 (30. 10. 2003)

172. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2002 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 2002 /sněmovní tisk 380/
418 - 419 (30. 10. 2003)

175. Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2002 /sněmovní tisk 389/
420 - 421 (30. 10. 2003)

177. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2002 /sněmovní tisk 404/
422 - 423 (30. 10. 2003)

180. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. ledna do 31. března 2003 /sněmovní tisk 405/
424 (30. 10. 2003)

181. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2003 /sněmovní tisk 430/
425 (30. 10. 2003)

182. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna do 30. června 2003 /sněmovní tisk 436/
426 (30. 10. 2003)

184. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003 /sněmovní tisk 449/
427 (30. 10. 2003)

162. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2002
428 (30. 10. 2003)


ISP (příhlásit)