Stenografický zápis 22. schůze, 14. října 2003

(Schůze zahájena ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Antonín Macháček
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Josef Vícha
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Radko Martínek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.43 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Nečas
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Pavel Hojda


1. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - druhé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Eduard Vávra
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec František Beneš


2. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou /sněmovní tisk 249/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček


3. Vládní návrh zákona o místním referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 255/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zdeňka Horníková


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Radko Martínek


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 345/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Tomáš Kvapil


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jaroslav Lobkowicz


7. Vládní návrh zákona o ochranných známkách a o změně některých zákonů (zákon o ochranných známkách) /sněmovní tisk 288/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Anna Čurdová


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb. /sněmovní tisk 297/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř


9. Návrh poslance Miloše Melčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 241/ - druhé čtení

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Eduard Vávra
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miloš Melčák


10. Vládní návrh zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) /sněmovní tisk 242/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP