Sněmovní tisk 259
V. n. z. o evidenci obyvatel a rod. číslech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 11. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 211, dokument 211/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Rostislav Harazin) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Adolf Jílek), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 211/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 26. 11. 2003 a přijal usnesení č. 117 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 27. 11. 2003 a přijal usnesení č. 131 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 3. 12. 2003 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 211/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 10. 12. 2003 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 211/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2003 poslancům jako tisk 259/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2003 poslancům jako tisk 259/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 1. 2004 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 5, usnesení č. 888).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 16 pod číslem 53/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel, Informatika, informační systém

Deskriptory EUROVOCu: demografická statistika, demografický rozbor, evidence obyvatelstva, informační systém, osobní údaje, sčítání lidu, sociální zabezpečení, trvalý pobyt, ukládání dat

Navržené změny předpisů (14)ISP (příhlásit)