Hlasování
22. schůze, 15. 10. 2003

110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsaná dne 23. července 2003 v Bruselu /sněmovní tisk 432/ - prvé čtení
28 - 29 (15. 10. 2003)

Procedurální hlasování
30 - 31 (15. 10. 2003)

114. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou /sněmovní tisk 249/ - třetí čtení
32 (15. 10. 2003)

49. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 460/ - prvé čtení
33 - 36 (15. 10. 2003)


ISP (příhlásit)