Stenografický zápis 22. schůze, 24. října 2003


(Jednání zahájeno v 9.08 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Jan Kasal


54. Návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb. /sněmovní tisk 330/ - prvé čtení

Hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Kučera


55. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaromír Schling
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Martin Říman
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec František Beneš
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Rudolf Tomíček
Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 10.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.47 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


147. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Bílý
Poslankyně Veronika Nedvědová
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Libor Ježek
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Veronika Nedvědová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Veronika Nedvědová
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslankyně Veronika Nedvědová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 11.42 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.51 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Veronika Nedvědová
Místopředseda PSP Jan Kasal


30. Vládní návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) /sněmovní tisk 312/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Pešán
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Zgarba


186. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer


57. Návrh poslanců Pavla Svobody, Vladimíra Laštůvky, Libora Roučka a Jaroslava Lobkowicze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995/Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Michal Hašek


58. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb. /sněmovní tisk 387/ - prvé čtení

Senátor Jiří Stodůlka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaromír Kohlíček


113. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Karel Vymětal


50. Návrh poslanců Václava Exnera, Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, kterým dosud nebyla jednorázová peněžní částka poskytnuta /sněmovní tisk 406/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Václav Exner
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 15.29 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP