(10.20 hodin)
(pokračuje Tomíček)

Hlavní, o co se tady přeme, a sice o způsob, jakým převod uskutečnit. Chtěl bych jenom připomenout, a tady bych souhlasil se slovy kolegy Mládka, že jednak vláda o této věci již jednala a nějaké stanovisko k převodu zaujala, není to stanovisko zamítavé, na druhé straně jsou možnosti skutečně to provést exekutivně lex specialis, speciálně o převodu letišť. Já bych dal přednost jiné formě. Je také možné, že to budeme moci udělat na základě pozměňovacího návrhu, který se týká sněmovního tisku 289, což je novela ve věci převodu majetku, která teď prochází sněmovnou.

Myslím si, že možností je tam povícero, ale hlavně odkazuji na to, že skutečně vláda už o tom jednala, a nechal bych tady iniciativu vládě. Pokud jsme dali krajům tuto možnost, aby mohly vznášet návrhy zákonů, tak bych to tady nezpochybňoval, jak se to tady v několika případech stalo, protože právě proto jsme jim ji dali, aby jí mohly využívat.

Na závěr jenom jednoduše. Připojuji se k návrhu na zamítnutí s tím, že očekávám, že se k tomu co nejdřív vyjádří vláda a navrhne konečné řešení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Jestliže nehlásí, tak rozpravu končím a táži se pana hejtmana a poté pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svým závěrečným slovem. Hejtman Moravskoslezského kraje pan Evžen Tošenovský.

 

Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský: Paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolil bych si odpovědět na některé dotazy či návrhy, které tady zazněly.

Znovu opakuji, my jako kraj jsme předkladatelé, ale za tímto předkladem stojí další dva kraje, tak jak jsem o tom hovořil, čili Moravskoslezský kraj předkládá. Upozorňuji na to, co jsem říkal. Loni v červnu nebo v květnu jsem posílal první rozhodnutí zastupitelstva tenkrát ministru Schlingovi s vyjádřením zájmu kraje o převod letiště se všemi parametry, které tady zaznívaly, čili je to záležitost rok a půl stará. Za rok a půl došlo k mnoha a mnoha setkáním na úrovni jak ministra, tak náměstků ministrů, tak pracovních skupin, kde se hledala možnost, jak zrealizovat záměr převodu. Z mnoha jednání vzešel návrh využití tohoto zákona, tak jak je navržen, aby proces byl rychlý a se souhlasem všech, kterých se to týká.

Zazněl zde dotaz, zda budou zajištěny veškeré závazky, které s tím souvisejí, to znamená v rámci obrany státu, v rámci mezinárodních vztahů. Proto upozorňuji: v novele je doplněno, že veškeré závazky přecházejí na kraj, což se týká právě obrany, právě mezinárodních závazků z toho historicky přecházejících. Byla to podmínka Ministerstva obrany a dalších ministerstev či speciálních úřadů, které jsou.

Na závěr mi dovolte říci, že mě trochu překvapil pohled, že to je nějaké zneužívání krajů legislativní iniciativy, protože mají záměr převést na sebe majetek. Vždy každá iniciativa, kterou zde kraje předloží, troufám si říci, se bude týkat občanů a krajů. Nevím, že by mohly předkládat jinou iniciativu týkající se mimo Českou republiku. Pokud je obava, že kraje budou zneužívat tuto iniciativu, proto bych vám spíš doporučoval, zrušte, aby kraje neměly tuto legislativní iniciativu. Myslím si, že této legislativní iniciativy je využíváno velmi málo. My sami si navzájem říkáme a snažíme se koordinovat, abychom zbytečně nevstupovali do legislativního procesu svou aktivitou, protože bychom ho jenom komplikovali. S touto připomínkou nemohu souhlasit, protože to není zneužití, to je hledání řešení tak, jak zde zaznělo, že je zájem všech, aby regionální letiště byla bližší ve správě tak, jak se týkají krajů.

Chtěl bych vás požádat, abyste skutečně, pokud je zájem o převod letišť, hledali toto řešení tak, jako my ho rok a půl hledáme se všemi ministerstvy, a v podstatě pomohli tomuto procesu, a ne abychom tento proces protahovali a prodlužovali, protože je to jenom na úkor letišť a nebudeme v příštím roce schopni čerpat prostředky, které bychom do těchto letišť případně mohli dostat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní dávám slovo zpravodaji panu poslanci Petru Rafajovi.

 

Poslanec Petr Rafaj: Já bych řekl shrnutí. V rozpravě vystoupilo celkem sedm poslanců, z toho padly návrhy - jeden návrh na zamítnutí, návrh na dopracování a potom od kolegy Doležala návrh na zkrácení lhůty projednávání o30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Domnívám se, že můžeme přistoupit k hlasování. Všechny vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. V případě, že nebude návrh přijat, budeme hlasovat o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování. V případě, že neprojde ani tento návrh, budeme pak hlasovat o přikázání výboru a o zkrácení lhůty projednávání.

Pro ty, kteří přišli, připomínám, že jsem vás všechny odhlásila a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 128 z přítomných 160 poslanců pro 59, proti 69. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 160 poslanců 84 pro, 55 proti. Návrh byl přijat.

 

Vidím, že bude docházet ke kontrole hlasování. Chvilku počkáme. Vidím, že asi bude docházet ke zpochybnění hlasování, podání námitky. Prosím o klid.

Pan poslanec Rozehnal se hlásí.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Omlouvám se, ale zřejmě na sjetině mám jiný výsledek, než jaký jsem hlasoval. Zpochybňuji proto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: O této námitce nechám hlasovat bez rozpravy.

 

Pan poslanec Rozehnal podal námitku proti hlasování. Kdo souhlasí s touto námitkou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 130 z přítomných 160 poslanců 132 pro, 3 proti. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP