(9.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ještě jednou přečtu, o čem budeme hlasovat.

 

První návrh byl ministra spravedlnosti Karla Čermáka, který se obrátil se žádostí o pevné zařazení bodu 84, 112, 135, 138 a 139 na příští pátek 31. 10. jako body třetí až sedmý.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, takto umístit body 84 až 139? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 117 - z přítomných 125 poslanců pro hlasovalo 84, proti 12. Tento návrh byl přijat. Takže jsme vyhověli ministru spravedlnosti panu Čermákovi.

 

Další byl návrh paní poslankyně Emmerové. Ta požádala, aby body 74, 75, 76 a 77 byly zařazeny na středu 29. 10. za pevně stanovené body.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 132 poslanců pro hlasovalo 95, proti 8. Tento návrh byl přijat.

 

Třetí tady zazněl návrh pana poslance Michala Haška. Jednalo se o bod 66, to je senátní návrh, a byla to žádost zařadit tento bod na příští středu 29. 10. na odpoledne po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 119 - z přítomných 133 pro hlasovalo 96, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi také, abych požádal o zařazení jednoho bodu na čas po dnešní dvanácté hodině. Jde o bod 50, kde jsem předkladatelem. Během dopoledne se nebudu moci zúčastnit celého jednání. Jde mi tedy o to, aby bod 50 byl projednáván po dvanácté hodině.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Po dvanácté hodině dnes bod 50, pan poslanec Exner. Budeme hlasovat i o tomto návrhu.

 

Ještě jednou to přečtu. Bod č. 50 zařadit dnes po dvanácté hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 120 - z přítomných 133 poslanců pro hlasovalo 83, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se ještě paní poslankyně Emmerová. Má výhradu vůči tomu, jak jsme to odhlasovali?

 

Poslankyně Milada Emmerová: Pane předsedo, výhradu nemám, jenže jsem si teď zjistila, že jste necitoval všechny body, která jsem žádala přeložit, a sice chyběl bod 78 ještě - 74 až 78.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to jsem opravdu říkal až 77, to si pamatuji. Takže bod 78 chcete zařadit za bod 77 pravděpodobně. Ano.

Prosím, pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, paní a pánové, Poslanecká sněmovna včera přerušila projednávání bodu 113, kterým je návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon o živnostenském podnikání. Jedná se o problematiku zastaváren s tím, že si vyžádala stanovisko legislativy Kanceláře Poslanecké sněmovny. Toto stanovisko je k dispozici, a proto žádám, aby tento bod byl projednáván poté, co sněmovna projedná pevně zařazené body, ještě dnes.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím. Bod č. 113 po pevně zařazených bodech. To je bod, který jsme včera přerušili, pokud si pamatuji, a bylo řečeno, že bude dnes zařazen, jak se dohodneme. Takže dnes po pevně zařazených bodech bod č. 113. To je snad jasné.

Prosím, pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji a požaduji po sněmovně, aby mi schválila přeřazení bodu 91 na projednání nejdříve po bodu 149. Bod 91 je projednávání tisku 438, novela zákona č. 56/2001 Sb., a bod 149 je projednávání třetího čtení tisku 316, novela zákona o drahách, zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu, že jsem tam dal rozsáhlý pozměňovací návrh, v případě, že by byl kladně projednán k bodu 149, pak bych stáhl tisk 438, který je pod bodem 91.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP