(9.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Žádost je, abychom bod 91 zařadili co nejdříve po bodu 49. Řekněme tedy rovnou, že ho zařadíme po bodu 49.

 

Poslanec Pavel Hojda: Ještě přesněji snad po třetích čteních.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím, po třetích čteních.

Dále se hlásí pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, domnívám se, že tento způsob přeřazování bodů prakticky znemožňuje orientaci v tom, který bod je v tom kterém okamžiku na pořadu jednání. Bývalo dobrým zvykem v této sněmovně, že pokud některý z navrhovatelů nebyl přítomen, tak se prostě jeho bod zařadil na konec onoho bloku, kam patří. Domnívám se, že bychom se měli k této praxi vrátit, jinak se v tom nevyznáme.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, já si také myslím, že podobnou houšť návrhů na přeřazení jsme tu ještě nezažili a že to zásadně komplikuje jakoukoli orientaci v pořadu schůze. Nicméně myslím, že je třeba, abychom odhlasovali ty návrhy, které tu zazněly.

 

Rozhodně bychom měli také vyhovět paní poslankyni Emmerové, která žádá, aby bod č. 78 byl přiřazen na konec bodů, jejichž přeřazení jsme už schválili, to jsou body 74 až 77. Jde tedy v podstatě o přeřazení bodu č. 78 za tyto body, a to na středu 29. října.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přeřazení tohoto bodu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 121 se z přítomných 141 poslanců pro vyslovilo 65, proti 13, tento návrh tedy přijat nebyl.

 

Dále tu byl návrh pana poslance Vidíma, aby bod č. 113, který jsme včera přerušili s tím, že se dnes rozhodne, jak bude zařazen, aby tedy tento bod byl zařazen po dnešních pevně zařazených bodech. O tom tedy budeme nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování, a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 122 se ze 140 poslanců pro vyslovilo 81, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Poslední návrh na přeřazení je návrh pana poslance Hojdy, který navrhoval, aby bod č. 91 byl zařazen po třetích čteních.

Zahajuji tedy hlasování, a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 123 se ze 140 poslanců pro vyslovilo 77, proti 15, návrh byl přijat.

 

O slovo se nyní hlásí pan poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, v hlasování - tuším, že to bylo číslo 121, ale nejsem si tím jist, kde neprošel návrh na přeřazení, jsem hlasoval pro, ale nerozsvítilo se mi světélko, takže předpokládám, že budu mít ve sjetině křížek. Rád bych proto zpochybnil toto hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Hlasování, které bylo o návrhu paní poslankyně Emmerové, ve kterém šlo o zařazení bodu 78 na konec bodů, které jsou přeřazeny na středu, to jsou body 74 až 77, pan poslanec Kühnl zpochybňuje. Budeme tedy nyní hlasovat o této námitce pana poslance Kühnla.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přijetí námitky pana poslance Kühnla, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 124 se ze 141 poslanců 95 vyslovilo pro, 7 proti, takže námitka pana poslance Kühnla byla přijata.

 

Budeme tedy nyní znovu hlasovat o návrhu paní poslankyně Emmerové, která chce bod 78 ještě přiřadit k bodům, o jejichž přeřazení žádala, to znamená k bodům č. 74 až 77, čili po této sérii bodů na středu 29. října zařadit bod č. 78.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 125 se ze 142 poslanců pro vyslovilo 82, proti 12. Návrh na přeřazení bodu číslo 78 byl tedy přijat.

 

O slovo se nyní hlásí místopředseda Poslanecké sněmovny pan poslanec Kasal. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, nepředstupuji proto, abych podal nějaký procedurální návrh, alespoň ne v tom smyslu, jak to přede mnou činili kolegové.

Nepodezírám nikoho, že by to dělal z nějaké zlé vůle vůči parlamentu, ale navazuji na vystoupení Josefa Janečka a chci konstatovat, že si v tom děláme zmatek sami. Je to zmatek, ve kterém se v tuto chvíli nikdo nevyzná. Já mám za chvilku začít řídit schůzi, a když se mě kdokoliv z vás zeptá, co budeme projednávat, odpovím pokrčením rameny. S tím tedy musíme udělat rázný konec. (Potlesk sněmovny.)

Dávám tedy dva podněty. První směřuje k práci komise pro činnost Kanceláře Poslanecké sněmovny, aby na druhém televizním okruhu, vnitřním televizním okruhu, byl neustále dostupný aktuální program jednání naší sněmovny, a to i s poznámkami - tak jak je to na letišti, každý to zná, není to žádný velký problém. (Veselost ve sněmovně.)

A druhý návrh bude směřovat k usnesení Poslanecké sněmovny, aby se návrhy podobného typu podávaly hodinu před začátkem ranního a hodinu před začátkem odpoledního zasedání sněmovny. Není to tak, že se někdo ráno probudí a řekne si "dneska by se mi líbilo, kdybychom tady projednávali tohle a tohle".

To jsou tedy mé dva podněty. Děkuji za pozornost. (Potlesk sněmovny.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o klid. Nyní tedy snad můžeme zahájit projednávání našeho programu, jak jsme si ho nakonec schválili.

 

Prvním bodem by měl být bod

 

54.
Návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb.,
/sněmovní tisk 330/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 330/1.

Z pověření zastupitelstva Královéhradeckého kraje nám návrh zákona uvede hejtman Pavel Bradík, kterého vítám v Poslanecké sněmovně a prosím, aby se ujal úvodního slova.

 

Hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Musím se vám v úvodu trochu omluvit, protože nejsem ani myslivcem a nejsem ani znalcem chovu černé zvěře. Byl jsem však přesto svým zastupitelstvem pověřen, abych vám přednesl zprávu, kterou navrhl zemědělský výbor, čili tak činím. Těžko budu moci diskutovat. Mohl bych možná diskutovat o černé zvěři z hlediska kulinářského, jak ji mám rád na talíři, ale určitě ne o tom, jak se chová.

Naši poslanci navrhují změnit zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb., a to v odstavci, kde se uvádí prase divoké. Je tedy návrh toto vynechat, tato dvě slovíčka, a to z následujícího důvodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP