Hlasování poslance
Robert Vokáč
48. schůze, 27. 10. 2005

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/ - druhé čtení
514 - 515 (27. 10. 2005)

138. Vládní návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1071/ - prvé čtení
516 - 517 (27. 10. 2005)

147. Vládní návrh zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) /sněmovní tisk 1114/ - prvé čtení
518 - 522 (27. 10. 2005)

136. Vládní návrh zákona o územně správním členění státu /sněmovní tisk 1047/ - prvé čtení
523 (27. 10. 2005)

Procedurální hlasování
524 - 525 (27. 10. 2005)


ISP (příhlásit)