Hlasování poslance
Robert Vokáč
33. schůze, 1. 7. 2004

118. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2003 /sněmovní tisk 652/
459 (1. 7. 2004)

119. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004 /sněmovní tisk 667/
460 (1. 7. 2004)

120. Informace o souhlasu vlády s přelety a přistáními letadel ozbrojených sil Nigerijské federativní republiky na území České republiky realizovanými do 31. prosince 2004, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 668/
461 (1. 7. 2004)

114. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2003 /sněmovní tisk 619/
462 (1. 7. 2004)

115. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 31. prosince 2003 /sněmovní tisk 598/
463 (1. 7. 2004)

116. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2003 /sněmovní tisk 613/
464 - 470 (1. 7. 2004)

117. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2003 /sněmovní tisk 651/
471 - 476 (1. 7. 2004)

122. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2000, 2001, 2002 a 2003
477 (1. 7. 2004)


ISP (příhlásit)