Stenografický zápis 33. schůze, 17. června 2004


(Schůze zahájena v 9:05 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Josef Mandík


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 693/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslankyně Iva Šedivá


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 687/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Petr Pleva


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 688/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Ladislav Býček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.37 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


43. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003 /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Martin Kocourek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno od 11.01 do 11.08 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Antonín Macháček
Místopředseda PSP Jan Kasal


44. Návrh poslanců Milady Emmerové, Jarmily Boháčkové, Jitky Vojtilové, Josefa Janečka a Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kapoun


45. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby části dálnice D8 /sněmovní tisk 681/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Petr Braný
Poslanec Josef Hojdar
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský


46. Návrh poslanců Václava Votavy, Petra Ibla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 622/ - prvé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


47. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 625/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Severa
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Severa


49. Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Jana Mládka, Miroslava Kalouska, Tomáše Vrbíka, Jiřího Pospíšila, Michaely Šojdrové, Michala Krause, Vladimíra Doležala a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Miroslav Kalousek


50. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 643/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 15.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


125. Ústní interpelace


(Jednání přerušeno v 16.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Zdeněk Maršíček
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.28 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP