Stenografický zápis 33. schůze, 16. června 2004


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


110. Informace o stanoviscích, která bude česká vláda zastávat na jednání Evropské rady (17. a 18. června, Brusel), a to zejména k návrhu evropské ústavní smlouvy

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec David Šeich
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vilém Holáň
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Petr Šulák
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Jan Zahradil
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Josef Janeček
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Michal Hašek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 11.41 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Michal Hašek


7. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Mariana Bielesze, Zdeňka Koudelky, Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 499/ - druhé čtení

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Marie Rusová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.15 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


110. Informace o stanoviscích, která bude česká vláda zastávat na jednání Evropské rady (17. a 18. června, Brusel), a to zejména k návrhu evropské ústavní smlouvy

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jan Zahradil


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Vymětal


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 593/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Kateřina Dostálová


9. Návrh poslanců Libora Ježka, Antonína Macháčka, Petra Rafaje, Vladimíra Doležala, Ladislava Šustra, Jiřího Patočky, Jaroslava Gongola, Miroslava Opálky a Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 542/ - druhé čtení

Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Václavek


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 514/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miroslav Kapoun


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 533/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Krill
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Zdeněk Koudelka


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Ludvík Hovorka


14. Vládní návrh zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) /sněmovní tisk 579/ - druhé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec Milan Cabrnoch


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Krill
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Zdeněk Koudelka


18. Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 611/ - druhé čtení

Poslanec Martin Říman
Poslanec Jan Vidím


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Pavel Hojda
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Karel Vymětal
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Václav Exner
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Václav Exner


37. Vládní návrh zákona o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie /sněmovní tisk 690/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Stanislav Křeček


38. Vládní návrh zákona o evropské společnosti a o zapojení zaměstnanců evropské společnosti (zákon o evropské společnosti) /sněmovní tisk 691/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti /sněmovní tisk 692/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP