Stenografický zápis 33. schůze, 15. června 2004

(Schůze zahájena v 14:06 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Antonín Sýkora
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Marie Rusová
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Tom Zajíček
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.15 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Hojda


1. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 477/ - druhé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Michal Kraus


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 556/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vladimír Doležal


3. Návrh poslanců Jarmily Boháčkové, Anny Čurdové, Evy Novákové, Hany Šedivé a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 348/ - druhé čtení

Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Svatomír Recman


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi /sněmovní tisk 532/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Antonín Macháček


5. Návrh poslance Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/ - druhé čtení

Poslanec Michal Hašek
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Marta Bayerová


6. Návrh poslanců Milana Bičíka, Vojtěcha Filipa, Václava Exnera a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 515/2002 Sb. /sněmovní tisk 485/ - druhé čtení

Poslanec Milan Bičík
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Milan Bičík


8. Návrh poslance Tomáše Teplíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 536/ - druhé čtení

Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Robin Böhnisch
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 17.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP