(15.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Vzhledem k těsnému skóre počkáme opět na kontrolu. Zdá se, že opět někdo vznese námitku.

 

Poslanec Tom Zajíček: Omlouvám se Poslanecké sněmovně a vám všem. Hlasoval jsem pro, ale na sjetině mám opačný záznam. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Zajíček zpochybnil právě proběhlé hlasování, takže musíme o jeho námitce hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí námitky pana poslance Zajíčka, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 21. Přítomno bylo 176, pro hlasovalo 159, proti 2 poslanci. Námitka byla přijata.

 

Ještě jednou budeme opakovat hlasování o návrhu paní poslankyně Rusové, která navrhla vyřadit body 16 a 17 z pořadu schůze do novelizace článku 14 Listiny základních práv.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení těchto dvou bodů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 22. Přítomno bylo 176, pro hlasovalo 90, proti 74. Návrh byl přijat.

 

Probíhá kontrola hlasování, takže počkáme. O slovo se hlásí pan premiér.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Omlouvám se, často se mi to nestává, ale zamýšlel jsem hlasovat proti, ale výsledek je "ano", na sjetině je "ano". Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme námitku, kterou vznesl předseda Vladimír Špidla. Budeme o ní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí námitky pana premiéra, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 23. Přítomno bylo 177, pro hlasovalo 128, proti jeden poslanec. Námitka byla přijata.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu paní poslankyně Rusové. Je tu návrh na odhlášení, takže vás odhlašuji a prosím, aby se všichni znovu přihlásili.

Pan předseda Kováčik žádá o slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, v této chvíli žádám o desetiminutovou přestávku na poradu klubu KSČM. V této sněmovně se evidentně při tomto hlasování děje něco, co se mi příliš nelíbí. Rád bych si ujasnil, jak to vlastně je. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nelíbí se mi, že je to uprostřed hlasování. (Protestní hlasy ze sálu: To nejde!)

Vyhlašuji desetiminutovou přestávku. Pokračovat budeme v 15.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.05 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP