Stenografický zápis 33. schůze, 18. června 2004


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Hašek


51. Návrh poslanců Taťány Fischerové a dalších na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 650/ - prvé čtení

Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.16 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.45 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Petr Pleva


52. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 658/ - prvé čtení

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Květoslava Čelišová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


53. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Mládek


54. Návrh poslanců Františka Beneše, Zdeňka Koudelky, Stanislava Křečka, Františka Pelce, Josefa Víchy a Miroslavy Vlčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 664/ - prvé čtení

Poslanec František Beneš
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec František Beneš
Poslanec Stanislav Křeček


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení

Poslanec Václav Frank
Poslanec Petr Nečas
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Jan Vidím


56. Návrh poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o Vojenském zpravodajství /sněmovní tisk 661/ - prvé čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Antonín Seďa


57. Návrh poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství /sněmovní tisk 662/ - prvé čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Frank
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Radim Turek


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


56. Návrh poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o Vojenském zpravodajství /sněmovní tisk 661/ - prvé čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Antonín Seďa


57. Návrh poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství /sněmovní tisk 662/ - prvé čtení

Poslanec Antonín Seďa


58. Vládní návrh zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení

Poslanec Michal Hašek
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Jan Vidím


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 683/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Jan Vidím
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)


58. Vládní návrh zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Alexander Černý
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 683/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


60. Vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům /sněmovní tisk 679/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Václavek


61. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování /sněmovní tisk 680/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Beneš


62. Vládní návrh zákona o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 684/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Radim Turek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Radim Turek


63. Vládní návrh zákona o inspekci práce /sněmovní tisk 685/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


64. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce /sněmovní tisk 686/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Miloš Kužvart
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček


63. Vládní návrh zákona o inspekci práce /sněmovní tisk 685/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 15.41 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP