Stenografický zápis 33. schůze, 22. června 2004


(Schůze zahájena v 14:04 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda


128. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 636/1/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Klas


19. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 602/ - druhé čtení

Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Veřejný ochránce práv Otakar Motejl
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Eva Nováková
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Walter Bartoš


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení

Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Walter Bartoš
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Walter Bartoš
Místopředseda PSP Jan Kasal


21. Vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 560/ - druhé čtení

Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Vlastislav Antolák


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 642/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec David Šeich
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec David Šeich
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Petr Nečas


25. Návrh poslanců Miloslavy Vostré, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 553/ - druhé čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Kučera
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Ladislav Skopal


26. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 416/ - druhé čtení

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Petr Krill
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec David Šeich
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.53 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP