(18.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Doporučujete postupovat v pořadí tak, jak zazněly, nebo tak, jak předpokládá jednací řád, tzn. návrh na vrácení a potom návrh na zamítnutí, pane zpravodaji? Jako první chcete hlasovat o návrhu na zamítnutí, chcete? (Plachý: Ano.)

Ano, dobře. Odhlásím vás, poprosím o novou registraci.

 

Dámy a pánové, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí návrhu pana poslance Skopala? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 130. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 146 hlasujících bylo pro 42, proti 92.

 

V hlasování pořadové číslo 131 rozhodneme o vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 131. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 131 skončilo. Hlasovalo 146 poslanců, pro bylo 45, proti 83.

 

Takže ani tento návrh nebyl přijat a já mohu zahájit podrobnou rozpravu. Přihlášky do podrobné rozpravy nemám. Pokud se nikdo nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení této předlohy.

Dámy a pánové, tím končím odpolední jednání schůze Poslanecké sněmovny. Sejdeme se zítra ráno v 9.00 hodin dopoledne a budeme projednávat bod č. 27, což je zákon o provozu na pozemních komunikacích. Takže se máme na co těšit.

Přeji vám příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.53 hodin).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP