Stenografický zápis 33. schůze, 23. června 2004


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Karel Vymětal


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Ladislav Býček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Kala
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Třešňák
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jan Škopík
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Martin Říman
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.17 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


123. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění skutečností v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a firmou Housing and Construction na výstavbu dálnice D 47

Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaromír Schling
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Martin Říman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Karel Vymětal
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Antonín Sýkora


124. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human

Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Hana Šedivá


127. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika

Poslanec Stanislav Křeček


48. Návrh poslanců Ivana Langera, Jiřího Bílého a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 632/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Marie Rusová
Místopředseda PSP Ivan Langer


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987 /sněmovní tisk 515/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Karel Kühnl


66. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci, jejíž nedílnou součástí je Provozní dohoda o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci /sněmovní tisk 535/ - druhé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Václav Exner


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Antidopingová úmluva (č. 135) a Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě (č. 188) /sněmovní tisk 538/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Kateřina Konečná


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Ankaře dne 2. října 2003 /sněmovní tisk 546/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Helena Mallotová


69. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě /sněmovní tisk 577/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Helena Mallotová
Poslankyně Vlasta Parkanová


70. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, ve znění Smlouvy ze dne 18. srpna 1997, podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě /sněmovní tisk 578/ - druhé čtení

Poslanec Jaromír Talíř
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP