(16.40 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, myslím si, ať budou přijaty jakékoli body usnesení, ať už ze závěrečné zprávy nebo z oponentní zprávy nebo -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím, promiňte, pane poslanče. Požádám všechny kolegy a kolegyně o klid v jednací síni. Jsme v podrobné rozpravě, znějí návrhy na usnesení a je potřeba velmi dobře poslouchat, co nám naši kolegové navrhují, o čem budeme posléze hlasovat. Promiňte, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Zkusím to říci znovu. Jsem přesvědčen o tom, ať budou přijaty body usnesení jakékoli, ať už ze závěrečné zprávy, nebo z oponentní zprávy, nebo co kolegové navrhují v podrobné rozpravě, tak myslím, že by měl být přijat jeden poslední bod na konci toho celého usnesení. Ten by zněl, že Poslanecká sněmovna souhlasí s ukončením činnosti vyšetřovací komise pro objasnění skutečností v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a firmou Housing and Construction na výstavbu dálnice D47 ke dni 30. 6. 2004. Tento formální bod by mělo usnesení obsahovat, dám to panu zpravodaji písemně.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám za přednesení tohoto návrhu, o kterém budeme hlasovat. Já se ptám, zda ještě v rámci podrobné rozpravy chce někdo navrhnout Poslanecké sněmovně nějaké usnesení. Pokud tomu tak není, končím podrobnou rozpravu.

Zeptám se na případná závěrečná slova. O slovo se hlásí premiér Vladimír Špidla. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, dovolte, abych promluvil velmi krátce a ocenil práci vyšetřovací komise. Myslím si, že potvrdila to, co je sice známé, ale čas od času o tom pochybujeme - že vyšetřovací komise parlamentu mají svůj význam, jsou-li nasazeny na věci, které jsou velké, a mají-li dostatek času a kompetentní obsazení a kompetentní vedení.

Pro mě tato zpráva byla zdrojem významného poučení a jsem velmi rád, že potvrdila jednu velmi významnou věc - totiž že vláda, kterou vedu, se rozhodla správně, když se rozhodla ukončit tuto smlouvu. Jsem také velmi rád, že komise prověřila a doložila, že dosavadní harmonogram výstavby dálnice D47 probíhá podle předpokladů, že tedy Ostrava bude mít svoji dálnici a že se dosáhne onoho hlavního záměru, který měla i vláda předchozí - totiž zlepšit životní podmínky lidí na Ostravsku.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu premiérovi Vladimírovi Špidlovi. Jsme ve fázi, kdy se zeptám ještě předsedy vyšetřovací komise, zda chce využít své možnosti závěrečného slova. Není tomu tak. Poprosím vás ale, abyste nyní navrhl sněmovně proceduru hlasování, a prosím, aby vás všichni pozorně sledovali. Prosím o klid v jednací síni!

 

Poslanec Antonín Sýkora: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám navrhl proceduru hlasování. Ve všeobecné rozpravě zaznělo sedmnáct vystoupení poslanců, v podrobné rozpravě potom tři. Doporučoval bych, abychom hlasovali samostatně o návrhu usnesení oponentní zprávy, posléze abychom hlasovali samostatně o návrhu poslance Sehoře a návrh poslance Vymětala abychom hlasovali současně s návrhem na usnesení, které předkládá vyšetřovací komise.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl návrh procedury. Zeptám se, zda má někdo námitku. Pan poslanec Radim Chytka má slovo, poté pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Radim Chytka: Nevím, jestli to pan předseda tak myslí, nebo ne, ale já se ujišťuji, že jak v návrhu usnesení oponentní zprávy, tak závěrečné zprávy se bude hlasovat po bodech. Pokud to tak myšleno nebylo, žádal bych, aby se hlasovalo vždy o každém bodu zvlášť.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. A nyní prosím pana poslance Karla Vymětala.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jen potvrdit, že je třeba, aby ten mnou navržený bod byl hlasován jako poslední bod samostatně, protože nezáleží na tom, jaké jiné body budou přijaty. Nelze ho slučovat s žádným jiným návrhem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je ještě nějaká jiná námitka k navržené proceduře hlasování, prosím? Není tomu tak. Budeme tedy postupovat tak, že nejprve bude hlasována oponentní zpráva, nejprve bod 1, poté bod 2. Potom budeme hlasovat o návrhu pana poslance Karla Sehoře, za třetí o návrzích vyšetřovací komise bod 1, 2, 3 a 4 zvlášť a jako poslední návrh bude hlasován návrh pana poslance Karla Vymětala. Souhlasíte s tím tak, pane předsedo? (Ano.) Děkuji.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Já vás poprosím, abyste přečetl první návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Budeme hlasovat o prvním bodu návrhu oponentní zprávy, který zní: "Poslanecká sněmovna projednala zprávu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny PČR pro objasnění skutečností v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a firmou Housing and Construction na výstavbu D47 včetně oponentní zprávy menšiny členů vyšetřovací komise."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vás nejprve odhlásím na vaši žádost. Prosím o novou registraci a zeptám se na stanovisko pana předsedy vyšetřovací komise. (Záporné.) Záporné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 135 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 135 z přítomných 160 pro 51, proti 47. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat druhým návrhem. Prosím, abyste jej přečetl.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Druhý bod oponentního návrhu usnesení je: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že v důsledku neodborného a nekvalitního rozhodnutí vlády ve věci výstavby dálnice D47 v letech 2001 - 2002 byla Česká republika poškozena o minimálně 626 mil. Kč."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 136, které jsem zahájila. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 136 z přítomných 161 pro 62, proti 35. Tento návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Další je návrh poslance Sehoře: "Poslanecká sněmovna doporučuje bývalým členům Zemanovy vlády, kteří svým rozhodnutím o dálnici D47 způsobili škodu České republice, aby odstoupili ze svých současných politických funkcí."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já teď vidím ale zvednutou ruku pana poslance Karla Sehoře. Možná dojde k upřesnění tohoto textu. Poprosím ho, abyste si to zkontrolovali.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Okamžik, já se omlouvám. Pan poslanec Sehoř - doufám, že to přečtu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP