Stenografický zápis 33. schůze, 1. července 2004


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 9.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.35 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


111. Informace vlády o pronájmu nadzvukových letounů Grippen

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Radim Turek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Šulák
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Nečas


118. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2003 /sněmovní tisk 652/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Antonín Seďa


119. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004 /sněmovní tisk 667/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Antonín Seďa


120. Informace o souhlasu vlády s přelety a přistáními letadel ozbrojených sil Nigerijské federativní republiky na území České republiky realizovanými do 31. prosince 2004, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 668/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Antonín Seďa


114. Výroční zpráva o činnosti Rady České televize v roce 2003 /sněmovní tisk 619/

Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Kateřina Dostálová


115. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 31. prosince 2003 /sněmovní tisk 598/

Poslanec Josef Smýkal
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Josef Smýkal
Poslankyně Kateřina Konečná


116. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2003 /sněmovní tisk 613/

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Kapoun
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Sehoř


117. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2003 /sněmovní tisk 651/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


122. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2000, 2001, 2002 a 2003

Poslanec Antonín Macháček


126. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Hynek Fajmon
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze skončila ve 14.51 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP