(12.50 hodin)
(pokračuje Kohlíček)

Domnívám se, že právě toto jsou dílčí důvody, proč náš klub nemůže tento sněmovní tisk podpořit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo vystoupení pana poslance Kohlíčka. O slovo se hlásí pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych se dotkl jedné otázky, která mě trápí a kterou jsme projednávali v hospodářském výboru, související se státním závěrečným účtem. A sice když jsme projednávali kapitolu 322, Ministerstvo obchodu a průmyslu, tak jsem otevřel debatu nad poskytováním prostředků na projekty obnovy a humanitární pomoci v rámci zapojení České republiky do procesu řešení důsledků kosovské krize, hospodářské stabilizace a obnovy jihovýchodní Evropy.

V tomto rozboru Ministerstva průmyslu se uvádí, že na základě usnesení vlády bylo poskytnuto 6,5 milionu korun na obnovu nemocnice v Bělehradě a dále na základě dalšího usnesení vlády bylo poskytnuto 7,7 milionu korun na posouzení a likvidaci ekologických a stavebních havárií v oblasti rafinérie Novi Sad. Ptal jsme se představitele Ministerstva průmyslu a obchodu, jak si vykládat tuto pomoc, vždyť jak nemocnice v Bělehradě, tak rafinérie v Novém Sadu byly rozbombardovány při bombardování letadly Spojených států amerických, a že mě udivuje, když Spojené státy způsobily tyto škody, jak je možné, že Česká republika ze státního rozpočtu financuje odstraňování těchto škod. V té souvislosti jsem také položil otázku, kolik nám zadaly Spojené státy americké prací na odstraňování škod, které financují ze svého rozpočtu, těch škod, které způsobily na území Srbska. Bylo mi odpovězeno náměstkem ministra, že Spojené státy nám nezadaly prací ani náhodou ani za korunu a že přece máme Srby rádi. Tak si člověk klade otázku, když máme Srby rádi, jak to, že vláda České republiky souhlasila s bombardováním Srbska. Když souhlasila s bombardováním Srbska a když Srbsko má obrovské škody, tak nechápu, proč Česká republika tedy odstraňuje tyto škody na svoje náklady.

Vláda dneska odstoupila. Možná pro novou vládu se nabízí otázka, jestli by nebylo vhodné, aby zjistila u vlády Spojených států amerických dejme tomu na pět let dopředu, kde hodlají svými vojenskými zásahy páchat škody na zeměkouli, abychom my jako Česká republika si ve svých rozpočtech mohli na odstraňování důsledků těchto vojenských zásahů naplánovat finanční prostředky. Já to považuji za neuvěřitelné nakládání s prostředky občanů České republiky.

Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Další přihlášku nemám. Ptám se, jestli se někdo další nehlásí. Pokud ne, tak obecnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, jestli ještě vystoupí se závěrečným slovem. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych říci, že státní závěrečný účet, který jsme předložili Poslanecké sněmovně, je dokumentem, jehož vypovídající schopnost a hodnota v rozpravě zpochybněna nebyla. Je sice možné polemizovat o některých výdajích, ale musím říci, že výdaje byly realizovány tak, jak je schválila Poslanecká sněmovna, respektive tak, jak byly upraveny rozhodováním vlády či rozpočtového výboru v parametrech zákonných mantinelů, které pro nakládání s veřejnými prostředky máme.

Proto se domnívám, že je na místě, aby Poslanecká sněmovna tento návrh schválila. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ptám se zpravodaje výboru, jestli vystoupí.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedo, omezím se na konstatování, že projednávání na 28., 29. a 30. schůzi rozpočtového výboru bylo natolik kvalitní, že už nevyžadovalo širokou diskusi na půdě Poslanecké sněmovny, takže 808 miliard vládních výdajů v roce 2003 nám zabralo pouze dvanáct minut diskuse, což svědčí o kvalitě a efektivitě práce rozpočtového výboru.

Navrhl jsem hlasování o návrhu usnesení en bloc. Navrhuji, abychom tímto způsobem hlasovali.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nicméně my jsme ještě nepostoupili k podrobné rozpravě. Ještě musím v této chvíli otevřít rozpravu podrobnou a dát šanci přihlásit se třeba panu poslanci Recmanovi.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Pane předsedo, já vystoupím s avizovaným návrhem usnesení Poslanecké sněmovny. Obdrželi jste ho písemně, takže ho nebudu číst. Chtěl bych jenom požádat zpravodaje, že bychom mohli hlasovat po částech. 1A, B, C. To znamená 1A samostatně, 1B, 2A samostatně, 2B, 2C. To znamená, že by to bylo pět hlasování o mém návrhu. Doporučuji takovouto proceduru. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo. Podrobnou rozpravu končím a teď požádám zpravodaje pana poslance Kalouska, aby navrhl postup.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, máme usnesení rozpočtového výboru a máme doprovodné usnesení předložené v podrobné rozpravě písemně, namnožené panem poslancem Recmanem.

Doporučuji tedy, abychom nejprve en bloc hlasovali o návrhu usnesení rozpočtového výboru, a potom abychom hlasovali, bude-li tento návrh přijat, o doprovodném usnesení pana poslance Recmana v proceduře, kterou navrhl, tedy 1A, B a 2A, B, C. Tolik návrh procedury.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli má někdo jiný návrh nebo chce komentovat tento návrh. Zdá se, že tomu tak není. Odhlásím vás v této chvíli všechny. Prosím, znovu se přihlaste.

Budeme hlasovat tak, jak bylo navrženo. Pane zpravodaji prosím, řekněte vždy, o čem hlasujeme.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o usnesení rozpočtového výboru z jeho 30. schůze ze dne 9. června, které máte uvedeno v tisku 390 (správně v tisku 651/2). Doporučuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko pana ministra? (Souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu usnesení?

V hlasování pořadové číslo 471 z přítomných 107 poslanců pro hlasovalo 61, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vzhledem k tomu, že tento návrh byl přijat, budeme hlasovat o doprovodných usneseních pana poslance Recmana, tedy nyní o bodu - bylo rozdáno písemně na lavice - 1A. Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Nedoporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo z vás je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 472. Přítomno bylo 109 poslanců, pro hlasovalo 25, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Poslanec Recman - 1B. Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Nedoporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP