Stenografický zápis 33. schůze, 30. června 2004


(Schůze zahájena v 9:04 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


107. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.25 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


129. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 413/6/ - vrácený Senátem

Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Josef Janeček


130. Návrh zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 428/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Kováčik


6. Návrh poslanců Milana Bičíka, Vojtěcha Filipa, Václava Exnera a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 515/2002 Sb. /sněmovní tisk 485/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Senátor Miloslav Pelc


87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 514/ - třetí čtení

Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Vlasta Parkanová


88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 533/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Krill
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Jiří Třešňák
Poslankyně Hana Šedivá


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 580/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Hana Šedivá
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla


94. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Váňa
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Váňa
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Váňa
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 593/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Kateřina Dostálová


95. Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 611/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kladívko


100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Hanuš


103. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 416/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Jaroslav Plachý


131. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Oldřich Němec
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Bratský
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Svatopluk Karásek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jan Kasal


105. Ukončení činnosti stálé delegace Parlamentu pro spolupráci s Evropským Parlamentem

Poslanec Miroslav Beneš
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.18 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


132. Vládní návrh na vyslání protichemického odřadu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti XXVIII. Letních Olympijských a XII. Paralympijských her v Řecku /sněmovní tisk 716/

Poslanec Michal Hašek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 14.20 hodin.)
(Jednani pokracovalo ve 14.55 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Josef Janeček


96. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 602/ - třetí čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Walter Bartoš
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Walter Bartoš
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 16.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.34 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 16.42 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.51 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministryně školství ČR Petra Buzková


97. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona /sněmovní tisk 603/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miroslav Váňa


98. Vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 560/ - třetí čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková


104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.22 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Pleva


112. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2003 /sněmovní tisk 620/

Poslankyně Taťána Fischerová


113. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2003 /sněmovní tisk 594/

Poslankyně Ivana Levá
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Ivana Levá
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP