Hlasování
29. schůze, 8. 12. 2000

39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, sjednaná 25. února 1991 v Espoo, Finsko /sněmovní tisk 516/ - druhé čtení
494 (8. 12. 2000)

61. Vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 495/ - třetí čtení
495 - 510 (8. 12. 2000)

51. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001 /sněmovní tisk 750/
511 - 514 (8. 12. 2000)

79. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 768/
515 (8. 12. 2000)

69. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1269 ze dne 24. října 2000, kterým se zřídila dočasná komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
516 - 521 (8. 12. 2000)

70. Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí rok 2000 /sněmovní tisk 721/
522 - 524 (8. 12. 2000)

71. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - červen 2000) /sněmovní tisk 723/
525 (8. 12. 2000)

72. Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 1999 /sněmovní tisk 747/
526 (8. 12. 2000)

Procedurální hlasování
527 - 528 (8. 12. 2000)

73. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 2000 /sněmovní tisk 749/
529 - 531 (8. 12. 2000)

75. Analýza možností odpisu starého bloku daňových nedoplatků /sněmovní tisk 756/
532 - 533 (8. 12. 2000)

76. Zpráva vlády o vyčíslení škod způsobených povodněmi v letech 1997 a 1998 se jmenovitým výčtem jednotlivých případů se škodou přesahující 20 mil. Kč a upřesněním přehledu finančních prostředků v členění na jednotlivé správce vodních toků /sněmovní tisk 729/
534 - 535 (8. 12. 2000)

77. Návrh Statutu Pozemkového fondu České republiky /sněmovní tisk 759/
536 - 537 (8. 12. 2000)

78. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 751/
538 (8. 12. 2000)

89. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny
539 (8. 12. 2000)


ISP (příhlásit)