Sněmovní tisk 756
An. mož. odpisu starého bloku daňových nedoplatků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Analýza možností odpisu starého bloku daňových nedoplatků

Autor: Mertlík Pavel

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 19. 10. 2000 jako tisk 756/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 24. 10. 2000 (usnesení č. 331). Zpravodajem určen Ing. Vlastimil Tlustý, CSc..

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 12. 2000 na 29. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1365).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň, odpis, pohledávka, umořování veřejného dluhuISP (příhlásit)