Stenografický zápis 29. schůze, 28. listopadu 2000

(Schůze zahájena v 14:07 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze zahájena ve 14.11 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Žižka
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Vojtěch Filip


1. Zákon, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Václav Krása
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Zdeněk Jičínský


2. Zákon, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - vrácený prezidentem republiky

Předseda PSP Václav Klaus


3. Návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - zamítnutý Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Petr Bendl
Senátorka Jitka Seitlová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 15.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.01 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


4. Návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - zamítnutý Senátem

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Senátor Mirek Topolánek
Poslanec Josef Mandík
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


5. Návrh ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 171/ - vrácený Senátem

Poslanec Pavel Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Senátor Michael Žantovský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Payne
Senátor Michael Žantovský


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vojtěch Filip
Senátor Jaroslav Petřík
Poslanec Vilém Holáň
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 645/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Senátor Josef Pavlata


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - vrácený Senátem

Poslanec Josef Janeček
Senátor Tomáš Julínek
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Milan Cabrnoch


9. Návrh poslance Zdeňka Kořistky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 18.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.55 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP