Hlasování
29. schůze, 28. 11. 2000

Procedurální hlasování
1 - 24 (28. 11. 2000)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/ - vráceno prezidentem
25 (28. 11. 2000)

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - vráceno prezidentem
26 (28. 11. 2000)

3. Návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - zamítnutý Senátem
27 - 28 (28. 11. 2000)

4. Návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - zamítnutý Senátem
29 (28. 11. 2000)

5. Návrh ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 171/ - vrácený Senátem
30 - 31 (28. 11. 2000)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - vrácený Senátem
32 - 33 (28. 11. 2000)

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 645/ - vrácený Senátem
34 (28. 11. 2000)

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - vrácený Senátem
35 - 36 (28. 11. 2000)

9. Návrh poslance Zdeňka Kořistky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - třetí čtení
37 - 77 (28. 11. 2000)


ISP (příhlásit)